helsingoerstift.dk
Biskop Peter Birch

Biskop Peter Birch

Kontakt

Vor Frue Kloster 
Hestemøllestræde 3 A  
DK-3000 Helsingør

E-mail: pbp@km.dk, telefon 4921 3500

 

Om Peter Birch

Peter Birch (født 1962) har læst teologi ved Københavns Universitet og ved Kirchliche Hochschule i Berlin. Han er cand.theol. fra 1989. Han tiltrådte som biskop 1. februar 2021 og er er den 4. biskop i Helsingør Stift, siden stiftet blev oprettet ved udskillelse fra Københavns Stift i 1961.

Peter Birch er født i Randers og opvokset i Ebeltoft.  

Før Peter Birch blev biskop, var han provst i Gentofte Provsti (2013-2021) og medlem af bestyrelsen for Danmarks Provsteforening 2016-2020, heraf de sidste to år som formand.

Ridder af Dannebrog januar 2020. 

Peter Birchs uddannelse 

 • Peter Birch blev student fra Grenå Gymnasium 1981. Efter et sabbatår, der bl.a. blev brugt på en 3-måneders rundrejse i USA, begyndte han at læse teologi ved Københavns Universitet i 1982. Han besvarede i 1988 en prisopgave i den schweiziske teolog Karl Barths teologi (sølvmedalje) og tog herefter et semesters ophold i det daværende Vestberlin, inden han afsluttede studierne i København.

Peter Birchs karriere

 • Peter Birch fik sit første præsteembede i Grøndalskirken, Københavns Stift (1990-94). I 1994 søgte Kristeligt Dagblad en kirkeredaktør, en post, Peter Birch bestred i 1994-2000. Herefter fulgte en periode som forlagschef i Bibelselskabet/Vajsenhuset (2000-2006), hvor Peter Birch bl.a. forestod arbejdet med Den Danske Salmebog 2003. I 2006 blev Peter Birch sognepræst i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, hvor han var indtil 2013, hvor han blev sognepræst i Hellerup og provst for Gentofte provsti. Han blev valgt til biskop over Helsingør Stift i efteråret 2020 (tiltræden 1.2.2021).

Peter Birchs tillidshverv

 • Peter Birch har gennem årene været aktiv i en række bestyrelses- og foreningssammenhænge, bl.a.:
 • Medlem af bestyrelsen for fobu, tidl. Menighedernes Daginstitutioner 2006-2016, heraf formand 2008-2016 www.fobu.dk
 • Medlem af bestyrelsen for Distriktsforeningen for Menighedsråd i København og på Frederiksberg 2009-2013
 • Medlem af Københavns Stifts udvalg for Liturgi og gudstjeneste og af redaktionen for Københavns Stifts årbog/debatmagasin 2010-13
 • Medlem af bestyrelsen for Den sociale fond for børn og unge 2011-13, www.densocialefond.dk
 • Medlem af bestyrelsen for Danmarks Provsteforening 2016-2020, formand fra 2018
 • Medlem af bestyrelsen for Gl. Hellerup Gymnasium siden 2017
 • Formand for Helsingør Stifts Udvalg for teologisk efteruddannelse 2017-2021
 • Medlem af Budgetfølgegruppen, Kirkeministeriet 2018-20

Ledelse og undervisning

Peter Birch har gennemført folkekirkens obligatoriske provsteuddannelse 2013-15 og har forud for det gennemført dele af diplomuddannelsen i ledelse ved UCC (2010-12). I perioden 2010-13 underviste Peter Birch kommende præster i hymnologi/salmekundskab på Pastoralseminariet i København, ligesom han har været underviser på folkekirkens intro-kurser for nyansatte.

Udgivelser og skribentvirksomhed

 • Peter Birch har udgivet en bog om de danske salmer – Salmemaraton (2008) – skrevet sammen med organist Lars Sømod Jensen.
 • Han har redigeret et udvalg af de danske salmer i engelsk oversættelse, Hymns in English 2009, sammen med Birgit Meister og Anita Hansen Engdahl.
 • Han har desuden skrevet en mindre bog om Vor Frelsers Kirke (2009).
 • Peter Birch var medlem af redaktionspanelet bag det fagteologiske tidskrift Kritisk Forum for Praktisk teologi 2013-18, medforfatter til arbejdsmiljømaterialet Den gode Kollega 2.0 (udgivet af Præsteforeningen 2018) og har været tilknyttet kirke.dk som fast klummeskribent.

Biskopper i Helsingør Stift

J.B. Leer-Andersen 
1961-1980

Johannes Johansen
1980-1995

Lise-Lotte Rebel
1995-2021

Peter Birch
2021 -

Pressefotos