Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Undersøgelser og analyser

Undersøgelser og analyser

Kirketrivsel.dk er en hjemmeside for ansatte og ledere i Folkekirken.

Siden indeholder en lang række værktøjer, der kan være med til at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder:

 • En indkredsning af de forhold der særligt gør sig gældende som ansat og leder i folkekirken
 • Værktøjer til systematisk at arbejde med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
 • Konkrete anvisninger til hvordan man kan komme i gang med arbejdet.
 • Værktøjer og vejledninger om specifikke arbejdsmiljømæssige emner
 • Regler og lovgivning indenfor det folkekirkelige område.

Undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning i Folkekirken fra 2018 har otte anbefalinger til indsatsområder som tager udgangspunkt i ledelse, kommunikation og samarbejde. Ved at ændre den måde, der ledes, samarbejdes og kommunikeres på, kan der også ske en ændring i de værdier og normer, der udgør et problem for det psykiske arbejdsmiljø og mobning.

De otte anbefalinger er:

 • Styrk den relationelle ledelse
 • Lad kerneopgaven være omdrejningspunktet
 • Brug selvledelse inden for rammerne af fællesskab om kerneopgaven
 • Sørg for, at interesse for kollegaen bliver en norm
 • Anerkend det professionelle bidrag til kerneopgaven
 • Tydeliggør organisationsstrukturen
 • Bring værdierne frem i arbejdet
 • Skab rum for dialog

Undersøgelsen kan læses her.

Analyse af indhold og omfang af mobning blandt præster i Folkekirken, af Oxford Research, fra 2017 kan læses her.

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012, udarbejdet af Oxford Research kan læses her.