Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Samtale fremmer forståelsen

Et godt arbejdsmiljø grundlægges først og fremmes gennem samtale. Stiftet har udarbejdet forskelligt materialer, der kan være med til at skabe samtaler lokalt. Find det her:

3 af de nye foldere, som er lavet for at fremme et godt arbejdsmiljø. 

Det gode samvirke

”Det gode samvirke” har til formål at skabe samtaler lokalt i menighedsrådene. 

Det er et case-baseret dialogværktøj med 12 cases indenfor temaerne:

  • Den tostrengede ledelsesstruktur
  • Gensidige forventninger
  • Kommunikation
  • Liv og vækst
  • Præsteboligen

Biskop Peter Birch nedsatte i 2021 "Samtaleforum for det gode samvirke" bestående af repræsentanter fra distriktsforeningerne, en arbejdsmiljørepræsentant og en tillidsrepræsentant for præsterne, en provst og et medlem af stiftets Rejsehold. Samtaleforum har udarbejdet dialogværktøjet "Det gode samvirke". 

Find materialet "Det gode samvirke" her


Tag godt imod den nye præst

Det gode samvirke og samarbejde grundlægges allerede i modtagelsen af en ny medarbejder. 

”Tag godt imod den nye præst” er en lille folder med en tjekliste til at tage godt imod. Den kan give inspiration ikke kun til modtagelsen af præster, men også til modtagelsen af andre medarbejdere.

Her kan du downloade folderen 


Oplæg til kollegasamtale

”Oplæg til kollegasamtale” kan være udgangspunkt for en samtale om, hvilke forventninger præsterne hver især har til samarbejdet. 

Er man til fortovsmodellen, hvor man arbejder ved siden af hinanden? Er man til parkmodellen, hvor man samarbejder om særlige begivenheder, eller er man til havemodellen, hvor man planlægger form og indhold i et tæt samarbejde? 

Find også gode råd om, hvordan man fremmer samarbejdsklimaet og hvordan man sikrer den løbende kommunikation.

Her kan du downloade materialet


Folderen Velkommen til Helsingør Stift

Den folkekirkelige organisering er ikke altid nem at finde rundt i. 

Hvem skal man kontakte om hvad? 

Folderen ”Velkommen til Helsingør Stift” er en hjælp til nye præster til at orientere sig om nøglepersoner og om stiftets tilbud.

Her kan du downloade folderen