Nyheder
Nyheder

Kampvalget til Stiftsrådet er nu afgjort

Lisbeth Munk Madsen, Dennis Jelstrup og Kim Fischer Nielsen er valgt til at repræsentere præsterne i stiftsrådet.

Valgbestyrelsen optæller stemmer

Tilstede ved optællingen af stemmer var valgbestyrelsen, der bestod af provst Grete Bøje og domprovst Eva Tøjner Götke, og sekretariatet for valgbestyrelsen, stiftsfuldmægtig Ole K. Nielsen og stiftskontorchef Annette Nordenbæk. (foto: Sille Arendt)

af Sille Arendt

Det bliver Lisbeth Munk Madsen, Dennis Jelstrup og Kim Fischer Nielsen, der fremover skal repræsentere præsterne i stiftsrådet. Lisbeth Munk Madsen og Dennis Jelstrup er sognepræster i hhv. Risbjerg Kirke i Hvidovre og i Kregme og Ølsted Kirker. Kim Fischer Nielsen er foruden sognepræst i Nørre Herlev-Uvelse Kirker også hospitalspræst på Nordsjællands Hospital.  

Læs alle kandidaternes præsentation af deres mærkesager

De tre er valgt blandt alle stiftets præster. Stiftsadministrationen har sendt 306 stemmesedler ud, og valgdeltagelsen var på 137 stemmer, altså knap 45 procent.

Ud over de tre præster sidder der 13 menighedsrepræsentanter, en fra hvert provsti, og en repræsentant for provsterne. Og så er der de to faste medlemmer, biskoppen og domprovsten.

Læs mere om valget til provstiudvalg og stiftsråd 2021 her