Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens hilsner
Nyheder

Vi er fælles om at skabe det gode arbejdsmiljø

Ny undersøgelse fra DR viser, at en tredjedel af folkekirkens ansatte har følt sig nedgjort i løbet af de seneste fem år. Det er ikke acceptabelt, skriver biskop Peter Birch i sin hilsen til stiftets ansatte og frivillige.

"Alle ansatte i folkekirken skal kunne gå på arbejde uden at opleve mobning eller anden chikane," skriver biskop Peter Birch. (foto: Miklos Szabo).

Af biskop Peter Birch

Folkekirkens arbejdsmiljø er igen på dagsordenen i den offentlige debat. DR har i en række artikler og indslag i radio og tv behandlet emnet, der er baseret på en undersøgelse, hvor 3000 ansatte i folkekirken har svaret på en række spørgsmål om arbejdsmiljø. DR’s undersøgelse viser, at hver tredje ansatte i folkekirken har oplevet at blive nedgjort på arbejdet indenfor de sidste 5 år.

Det er helt og aldeles uacceptabelt. Alle ansatte i folkekirken skal kunne gå på arbejde uden at opleve mobning eller anden chikane.

I Helsingør Stift gør vi en målrettet indsats for et godt arbejdsmiljø, og de nye tal fra DR understreger, at der er brug for en fortsat indsats. Problemerne med arbejdsmiljø i folkekirken skal løses, og vi skal løse dem i fællesskab.

Jeg vil gerne opfordre alle til at gå ind i en lokal drøftelse af arbejdsmiljøet, af de omgangsformer, vi har med hinanden i det daglige og tage en åben diskussion om, hvordan behovet for ledelse bedst håndteres i den enkelte kirke. Vi skal ikke gå i defensiven og affeje problemerne, hvor de er, men tage en åben samtale om, hvordan vi skaber en fælles forståelse af, hvad det vil sige at være kolleger og have et arbejdsfællesskab.

For ingen skal blive syge af at gå på arbejde, ingen skal føle sig nedgjort, ingen skal udsættes for mobning eller chikane. Det hverken kan eller må vi acceptere som kirke.

Arbejdsmiljø er øverst på dagsordenen

Folkekirkens opbygning er kompleks. Vi har en tostrenget ledelsesstruktur, hvor henholdsvis menighedsråd og stift er arbejdsgivere på samme arbejdsplads. Det er meget hurtigt blevet et emne i debatten og nogle ser en løsning i at ændre strukturerne. Uanset, hvad man måtte mene om det spørgsmål, er det ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Og arbejdsmiljø handler om menneskers hverdag – her og nu.

Der gøres en stor ledelsesmæssig indsats i mange sogne. Men det er også klart, at opgaven indimellem er meget omfattende. Når der nu sættes fokus på de problemer, det giver, skal vi forholde os konstruktivt til det og se, hvordan vi kan gøre ledelsesarbejdet tydeligere og dermed skabe bedre rammer for medarbejdere og frivillige. En løsning kunne være at lægge nogle af menighedsrådets mange opgaver, for eksempel administrationen af bygninger eller det store arbejde med personalespørgsmålet, ind i et fælles samarbejde i provstiet. 

I Helsingør Stift er arbejdsmiljø øverst på dagsordenen, og vi arbejder kontinuerligt på at støtte præster, menighedsråd og kirkefunktionærer i at skabe det gode arbejdsmiljø. I forsommeren lancerede vi et arbejdsmiljøtema på stiftets hjemmeside, hvor vi har samlet et overblik over en bred vifte af nye og allerede eksisterende arbejdsmiljøtiltag og -ressourcer. Jeg håber, materialet vil være til inspiration i det lokale arbejde for at skabe gode arbejdsfællesskaber.

Lige nu står vi i en medieopmærksomhed, som kan føles demotiverende for alle dem, der dagligt knokler for at få tingene til at fungere. Jeg håber ikke desto mindre, at vi ser kritikken som udtryk for, at vi har forventninger til hinanden. Og at vi ikke vil lade problemer med dårligt arbejdsmiljø slide gode kræfter ned.

Når fokus er på problemer og ’sager’, skal vi huske at se fremad. Hvordan kan vi forbedre den folkekirkelige virkelighed, så vi fortsat kan tilbyde meningsfulde og attraktive stillinger? Og hvordan kan vi sikre gode rammer om menighedsrådsarbejdet, så vi fortsat kan have en stærk base i det folkekirkelige nærdemokrati? Jeg håber, at mange – frivillige, folkevalgte og medarbejdere – vil deltage i dén debat både lokalt og nationalt.

For vi er ikke kun forvaltere af fortidens strukturer, vi er også med til at forme morgendagens folkekirke.