Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens hilsner
Nyheder

Menighedsrådsvalget: Uden levende rødder visner træet

Der skal vælges nye menighedsråd i år. Valget er en god anledning til at fortælle om ansvar og opgaver i menighedsrådet. "Det er jeres indsats, der er med til at sikre, at vi stadig har en relevant og nærværende folkekirke," skriver Peter Birch i sin hilsen til stiftets menighedsråd.

Biskop Peter Birch. (foto: Sille Arendt)

Af Peter Birch, biskop

Menighedsrådsvalg 2024 står for døren. Det er tid til at forberede en præsentation af menighedsrådets arbejde i den forgangne periode og indlede rekruttering af nye kandidater. Det er vigtigt at tage en åben drøftelse af processen og finde personer, der kan bidrage med engagement og erfaring til folkekirkens lokale forankring i menighedsrådet.

Menighedsrådene er en forudsætning for, at vi har en folkekirke, der står centralt i samfundet. En folkekirke, som mennesker kan komme til i glæde og sorg, i hverdag og til fest. En folkekirke, som er med til at samle mennesker og skabe fællesskaber. En folkekirke, som sikrer, at der er plads til refleksion, ro og rammer for alt det, der vedrører de dybere lag i livet.

Menighedsrådets grundlæggende ansvar er at sikre gode rammer og et godt indhold i det kirkelige liv i sognet. Det er et ansvar, der rækker langt ud over os selv, for vi er kirke for mange mennesker. Undersøgelser viser, at 8 ud af 10 danskere i løbet af et år er i kontakt med folkekirken. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi har dygtige menighedsråd, der sammen med præsterne og kirkernes medarbejdere sikrer, at der er mange døre ind i kirke og sognegård. For folkekirken er både søndagsgudstjenester, babysalmesang, foredrags- og spiseaftener, børnegudstjenester, sorggrupper, koncerter og meget mere – og den er vores smukke kirkebygninger og kirkegårde. Som medlem af menighedsrådet har man ansvar og mulighed for at bære den kristne tradition og kulturarv videre i den form, som passer til det sogn, hvor man er i menighedsrådet. Det er en stor opgave, men det er en meningsfuld opgave. Uden levende rødder visner træet.

Jeg vil gerne opfordre til, at I bruger valget som anledning til at fortælle om alt det, I som menighedsråd arbejder med i jeres lokale sammenhæng. Når vi er stolte af vores kirke – og af vores fælles indsats – kan vi fortælle om det med en glæde, der kan smitte andre, der også kunne have lyst til at tage en tørn med at skabe rammer og indhold i kirken. Jeg vil derfor også gerne benytte lejligheden til at sige tak for den store indsats, som mange frivillige i hele Helsingør Stift lægger. Det er jeres indsats, der er med til at sikre, at vi stadig har en relevant og nærværende folkekirke. Tak for det!

Vil du vide mere

Læs meget mere om valget, datoer, deadlines og blanketter her:

 

MENIGHEDSRÅDVALGET 2024