Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens hilsner
Nyheder

Kompetencer, ikke køn, skal selvfølgelig være bestemmende for ansættelsen af præster

Jeg mener, at det er en forudsætning for ansættelse i folkekirken, at man anerkender og respekterer, at embedet kan bæres af både mænd og kvinder, skriver biskop Peter Birch i sin hilsen til ansatte og frivillige i stiftet.

Biskop Peter Birch: Jeg mener, at det er en forudsætning for ansættelse i folkekirken, at man anerkender og respekterer, at embedet kan bæres af både mænd og kvinder

Det er præstens rolle og faglighed, som skal være i centrum, mener biskop Peter Birch, der samtidig opfordrer til at melde kønsdiskriminerende og krænkende handlinger på arbejdspladsen. Foto: Miklos Szabo. 

Af biskop Peter Birch

Næste år kan vi fejre 75-året for ordinationen af de første tre kvindelige præster. Det er en afgørende begivenhed i nyere dansk kirkehistorie, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det har styrket folkekirken og folkekirkens stilling og placering i samfundet, at embedet bæres af både mænd og kvinder.

Fra ordinationen af de første tre kvindelige præster gik det langsomt, og i flere årtier var det fortsat et særsyn, at præsten var en kvinde. I dag er situationen helt anderledes. I Helsingør Stift tiltrådte Lise-Lotte Rebel som folkekirkens første kvindelige biskop i 1995, og både i vores stift og på landsplan er der omtrent lige mange mandlige og kvindelige præster. Når menighedsråd skal indstille, hvem de vil have som deres nye præst, er det ansøgernes profil, visioner for embede og sogn og deres teologiske ståsted, der er afgørende. Det er præstens rolle og faglighed, som skal være i centrum.

Jeg mener derfor ikke, at det er relevant at have en undtagelsesbestemmelse fra 1978 i Ligebehandlingsloven, der åbner for, at man i folkekirken kan tillægge ansøgeres køn betydning, når præstestillinger skal besættes. Men sådan en bestemmelse findes faktisk i dag, og i forbindelse med DR’s dækning af arbejdsmiljøet i folkekirken er jeg og de øvrige biskopper blevet spurgt, hvad vi mener om den.

Jeg mener, den er forældet og irrelevant. Jeg mener, at det er en forudsætning for ansættelse i folkekirken, at man anerkender og respekterer, at embedet kan bæres af både mænd og kvinder. Køn bør derfor ikke tillægges betydning i forbindelse med ansættelse.

Det afgørende er, at et sogn og menighedsråd fortsat frit kan vælge deres præst. Det er menighedsrådet, der bedst kan skønne, hvilken ansøger der bedst passer til sognet kirkeligt, teologisk og personligt. Hensynet til forskellige kirkelige retninger og fløje kan fortsat indgå i menighedsrådets samtale og demokratiske valg af præst, og det vil stadig være muligt for et teologisk retningsbestemt mindretal i et menighedsråd at påberåbe sig mindretalsbeskyttelse.

Men at udelukke en ansøger alene på baggrund af køn mener jeg ikke er tidssvarende. 

I mediedækningen kommer der også eksempler frem på nedgørende og grænseoverskridende adfærd og sprog. Særligt overfor kvindelige præster, hvor hvert sjette i DR’s undersøgelse har oplevet at blive nedgjort på baggrund af deres køn. Det er uacceptabelt, og her er der brug for en nødvendig kulturforandring.

Hvis man har oplevet eller været vidne til seksuel chikane eller kønsdiskriminerende adfærd, vil jeg på det kraftigste opfordre til at melde det.

Som stift er det vores ansvar at sørge for, at vi skaber rammerne for et trygt rum, hvor man kan gå til sin nærmeste leder, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsmand, provsti, stift eller biskop, hvis man oplever chikane af seksuel eller anden karakter.

I Helsingør Stift har vi stor opmærksomhed på forebyggelse og korrekt håndtering af seksuel chikane og kønsdiskriminerende adfærd. Vi har et fælles ansvar for folkekirken som arbejdsplads, og vi skal alle bidrage til at skabe det gode arbejdsmiljø.

Det skylder vi os selv og vores kolleger, så alle kan føle sig trygge ved at gå på arbejde.

Arbejdsmiljø i Helsingør Stift

På Helsingør Stifts temaside for arbejdsmiljø har vi samlet vejledninger fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Arbejdstilsynet om håndtering af krænkende adfærd.

 

Her kan man blandt andet finde informationer om forebyggelse af krænkende adfærd på arbejdspladsen, hvem man skal gå til, hvis man er udsat for chikane, og en trin-for-trin procesvejledning i, hvordan man skal håndtere sager.

 

Find arbejdsmiljøhjemmesiden her og læs Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Arbejdstilsynets vejledninger her.