Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens hilsner
Nyheder

Det skal være trygt og godt at gå på arbejde 

For at sikre det gode arbejdsmiljø på vores fælles, folkekirkelige arbejdspladser skal vi sætte ind på mange niveauer og i mange sammenhænge, skriver biskop Peter Birch i sin hilsen. 

Selvom der i øjeblikket er meget fokus på dårligt arbejdsmiljø i folkekirken, viser Arbejdstilsynets undersøgelse fra 2021, at jobtilfredsheden blandt ansatte i folkekirken er større end i alle andre brancher. Foto: Sille Arendt.

Af biskop Peter Birch

Den seneste tid har medierne kunne fortælle om dårligt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.

Det kalder på yderligere handling på arbejdsmiljøområdet, for det skal være trygt at gå på arbejde.

For at sikre det gode arbejdsmiljø på vores fælles, folkekirkelige arbejdspladser skal vi sætte ind på mange niveauer og i mange sammenhænge.

Derfor har jeg i august sammen med mine bispekollegaer holdt møde med Landsforeningen af Menighedsråd om fælles tiltag for arbejdsmiljøet i folkekirken, og vi besluttede blandt andet, at:

  • fremrykke en planlagt undersøgelse af arbejdsmiljøet i folkekirken, så den påbegyndes tidligt i det nye år.
     
  • der skal skabes et tættere samarbejde og en bedre dialog mellem folkekirkens to ledelsesstrenge.
     
  • der skal arbejdes for et mere aktivt tilsyn med folkekirkens arbejdspladser.

Der findes desværre ikke én løsning, der kan sikre det gode arbejdsmiljø i folkekirken, og det er vigtigt at pointere, at de tre ovenstående tiltag ikke skal stå alene. Vi skal fortsætte med at samarbejde om at komme problemerne med arbejdsmiljø til livs.

Et arbejde med mening

Selvom mediernes opmærksomhed i den seneste tid har været rettet mod dårligt arbejdsmiljø, må vi ikke glemme, at Arbejdstilsynets undersøgelse fra 2021 viser, at jobtilfredsheden blandt ansatte i folkekirken er større end i alle andre brancher.

Jeg har hørt nye præster, der tidligere har arbejdet i andre brancher, fortælle, hvor meningsfuldt det er at være præst, og en menighedsrådsformand med en lang erhvervskarriere bag sig beskrev sit engagement i menighedsrådet som hårdt arbejde, men også som noget af det mest betydningsfulde, han havde foretaget sig. Ligesom en kirketjener fortalte mig, at der lå en stor arbejdsglæde i at tage godt imod de mange og forskellige mennesker, som kommer til kirken.

De udsagn er vidnesbyrd om, at rigtig mange ansatte og frivillige i folkekirken er glade for deres arbejde og finder det meningsfuldt.

Når mennesker arbejder sammen, vil der være glæde og fællesskab, men også udfordringer og uenigheder. Det er et vilkår for os alle. Men det er, når uenigheder bliver til chikane, mobning eller anden konflikt, at vi skal sætte hurtigt og effektivt ind. Og det arbejde skal vi fortsat have fokus på.

Den 1. oktober præsenterer vi til landemode et helt nyt dialogværktøj, som kan bruges i den lokale samtale om det gode samvirke og dermed understøtte arbejdsmiljøet i sognene. Materialet er udviklet i Helsingør Stift af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra begge ledelsesstrenge.

I kan læse om både nye og allerede eksisterende arbejdsmiljøtiltag i Helsingør Stift på temasiden om arbejdsmiljø og i dette nyhedsbrev.

Jeg håber, at alle her kan finde inspiration til, hvordan vi sammen kan sikre, at vores fælles folkekirke fortsat er et godt og meningsfuldt sted at arbejde.

God arbejdslyst!