Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens hilsner
Nyheder

Biskoppens hilsen: Tværkulturel Kirke viser vejen

Peter Birch vil nedsætte et udvalg, der skal rådgive om, hvordan folkekirken bedst styrker indsatsen over for mennesker med etnisk minoritetsbaggrund.

Folkekirken er en vigtig brobygger til fællesskabet, og derfor skal vi række hånden ud mod mennesker med en anden kulturel baggrund end dansk, for lige nu kommer de ikke i kirkerne, siger Peter Birch. Foto: Miklos Szabo.

Kære alle

Årets stiftsintiativpris tilfalder i år Tværkulturel Kirke i Gladsaxe og Herlev. Et stort tillykke til Tværkulturel Kirke, der modtog hæderen og prisen på 10.000 kr. i lørdags, hvor vi holdt stiftets årlige landemode. Tværkulturel Kirke er – som navnet siger – et arbejde, der rækker ud mod mennesker med en anden kulturel baggrund end dansk ved at arrangere muligheder for at mødes på tværs af forskellig kulturbaggrund. Det kan være til fællesspisning, foredrag, musikarrangementer og internationale gudstjenester.

I Gladsaxe-Herlev Provsti regner man med, at op imod 20.000 indbyggere er indvandrere og efterkommere med anden baggrund end vestlig. I et af sognene, Haralds Sogn i Høje Gladsaxe, er over halvdelen af befolkningen ikke-vestlig. Her og andre steder i provstiet fungerer Tværkulturel Kirke som folkekirkens udstrakte hånd til indvandrere og kan dermed være et eksempel til inspiration for andre dele af stiftet. For der er mange indvandrere i vores stift, og en stor del af dem er kristne. Men det er et faktum, at meget få af dem finder ind i folkekirkens fællesskab. Man regner med, at hver femte indbygger i Helsingør Stift er indvandrer eller efterkommer af indvandrere. Mange er muslimer, men der er også mange med kristen baggrund. Men kun lidt under to procent af indvandrerne og deres efterkommere har fundet vej ind i folkekirken som medlem. Det er vi nødt til at arbejde med. Folkekirken er en vigtig brobygger til fællesskabet.

Tværkulturel Kirke viser vejen ved at ville være kirke for hele folket – og sætte handling bag. Det er ikke det eneste sted i stiftet, der arbejdes med den udfordring, som ligger i en ændret befolkningssammensætning. Det sker mange steder. Men det er en udfordring, som vi bedst løfter ved at udveksle erfaringer og dele ideer og viden. Jeg vil derfor nedsætte en arbejdsgruppe i løbet af kort tid, som skal komme med et oplæg til mig og det nyvalgte stiftsråd om, hvordan vi bedst kan støtte og styrke arbejdet. Hvordan åbner vi sognemenigheden, så den får en større kontaktflade til mennesker med anden baggrund end dansk – i første omgang de kristne, men også med søgende ikke-kristne? Det handler om at danne folkekirkelige fællesskaber for alle.

Tak til Tværkulturel Kirke og alle andre, der påtager sig opgaven og viser vejen.

Peter Birch, biskop