Biskoppens hilsner
Nyheder

Biskoppens hilsen: Godt arbejdsmiljø er en sag for alle

Helsingør Stift har sat gang i en række initiativer, der skal styrke arbejdsmiljøet. Det kræver, at vi alle bidrager.

Lige nu er der decembertravlt overalt i stiftets kirker. Oven i et efterår med mange udsatte kirkelige handlinger følger nu advents- og juletiden med alle de aktiviteter, der hører den tid til. 

Alt det, der sker, forudsætter et godt samarbejde. Gudstjenesterne, julekoncerterne, juleafslutningerne for skolerne, sammenkomsterne i sognegårdene lader sig kun gøre, hvis præster, kirkefunktionærer og menighedsråd samarbejder og trækker på samme hammel. Vi er afhængige af hinandens indsats og bidrag, hvis tingene skal lykkes. 

Oveni travlheden har coronatiden sat ekstra streg under behovet for at tale sammen, planlægge og koordinere og sammen forholde sig til opgaverne og vilkårene for at gøre det, vi gør. Et godt arbejdsmiljø er afgørende for alle. Det er forudsætningen for arbejdsglæde, for at vi kan udføre vores opgave som kirke og det er i øvrigt også en vigtig forudsætning for, at vi fortsat kan tiltrække nye præster, kirkeligt ansatte og frivillige. Et godt arbejdsmiljø er kort sagt en sag for alle.

I Helsingør Stift sætter vi i den kommende tid ind med en række initiativer, der på forskellig måde skal befordre et godt arbejdsmiljø. Jeg vil nævne tre ting:

  1. Der er nedsat et samtaleforum for det gode samvirke, som er godt i gang med arbejdet. Det handler om at beskrive det gode og indimellem vanskelige samvirke mellem de to ledelsesstrenge på den kirkelige arbejdsplads: den gejstlige side og menighedsrådet, der er arbejdsgiver for de kirkeligt ansatte. Samtaleforummet vil i løbet af de kommende måneder løbende udgive en række cases, der kan danne udgangspunkt for lokale drøftelser i menighedsrådene.
  2. Der er hen over efteråret gennemført en interviewundersøgelse af typiske konfliktpunkter i sognene. Materialet skal indgå i den løbende drøftelse af arbejdsmiljøproblemer i stiftets arbejdsmiljøorganisation og vil - sammen med den arbejdspladsvurdering, der er lavet i efteråret - give et godt fundament for en endnu mere fokuseret indsats for et godt arbejdsmiljø. 
  3. I januar indbyder vi for første gang yngre præster i stiftet til ‘Akademi for yngre præster’. Tanken er at skabe et kollegialt forum, hvor yngre præster i deres tidlige embedsår kan mødes, dele erfaringer og drøfte udfordringer. Hver gang med input til at forstå præsteembedet i relation til de andre ansatte, de folkevalgte og den omverden, vi som folkekirke er en del af.

Arbejdsmiljø er ikke kun noget, vi taler om, men også noget, vi gør noget ved. Og et godt arbejdsmiljø kræver, at alle bidrager.

Jeg ønsker alle et fortsat glædelig adventstid.

Peter Birch, biskop