Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens hilsner
Nyheder

Biskoppen: Opløft jeres hjerter

"Som kirke kan vi ikke tie. Jeg sender derfor en hilsen til alle præster i Helsingør Stift med opfordring til ikke at lade hjertet synke i livet, men derimod at skyde det op i livet og møde jeres menighed med ord til trøst og vedholdende forbøn for alle krigens ofre." Sådan skriver biskop Peter Birch i sin hilsen efter de seneste dages voldsomme begivenheder i Mellemøsten.

Foto: Miklos Szabo

Af Peter Birch

De seneste dages voldsomme begivenheder i Mellemøsten kan nemt få en til at miste modet og troen på en bedre verden. De frygtelige billeder fra Israel og Gaza kalder fortvivlelsen og afmagten frem i os. Den langvarige konflikt, som er blusset op med ny brutalitet, bliver ikke mindre kompliceret af, at det går hårdt ud over sårbare civile. For hvordan taler man sagligt og nuanceret om traumer, tab og lidelser på begge sider af konflikten, uden at det vækker vrede og forargelse, fordi det lyder som et forsvar for det, der ikke ske og dog sker lige nu? Hvordan kan vi nedtrappe denne konflikt, når følelserne brænder i lys lue – og selv her i Danmark skaber splittelse og had mellem palæstinensere og israelere. Alene det at tale om besindighed kan virke som benzin på bålet.

Men som kirke kan vi ikke tie. Jeg vil derfor gerne sende en hilsen til alle præster i Helsingør Stift med opfordring til ikke at lade hjertet synke i livet, men derimod at skyde det op i livet og møde jeres menighed med ord til trøst og vedholdende forbøn for alle krigens ofre. Vi har som sjælesørgere og prædikanter en særlig opgave at udføre i krisetid, fordi vi skal forkynde fred, Guds fred. På søndag skal I prædike evangeliet om ham, som har myndighed til at tilgive synder på jorden. Kristus blev selv mødt med fjendtlighed, når han talte om tilgivelse og forsoning, om at bede for både fjender og forfølgere, og stå last og brast med de svageste. Så opløft jeres hjerter til Herren, som det lyder i indledningen til nadveren. Herren mødte modstand, men hans ord fik den lamme til at rejse sig op – og det er netop ved at tage hans ord i munden, at vi selv kan få sprog til at tale ind i den lamslående situation, vi netop nu er vidne til.