Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens hilsner
Nyheder

Biskoppen: 
”Demens illustrerer på en ubarmhjertig måde, at vi er afhængige af hinanden”

”I kirken kan vi skabe en følelse af tilhørsforhold og tryghed i en situation, der ellers er præget af afmagt og fortvivlelse,” lyder det fra biskoppen.

Foto: Miklos Szabo

Af Peter Birch, biskop over Helsingør Stift

I Danmark lever mere end 95.000 danskere med demens, og tallet forventes at stige i de kommende år. Det stiller os som kirke over for opgaven at forsøge at udvikle nye former for forkyndelse, gudstjeneste og fællesskab.

Demens er på mange måder en sygdom, der både hensætter den ramte og de pårørende i afmagt, og derfor er det vigtigt, at vi som fællesskab træder til. At vi finder måder at støtte mennesker med demens og deres pårørende i den meget livsforandrende situation, de står i. En demensdiagnose illustrerer på en meget ubarmhjertig måde, at vi er afhængige af hinanden. I kirken kan vi netop gennem ritualer, salmer og bibeltekster skabe en form for resonans, der bidrager til følelsen af tilhørsforhold og tryghed i en situation, der ellers er præget af afmagt og fortvivlelse.

I denne måneds nyhedsbrev kan du læse historien om Henrik, hvis kone lider af Alzheimers. I pårørendegruppen har Henrik fundet et fællesskab, der har hjulpet ham gennem mange af de svære aspekter ved at være pårørende til et menneske med demens. Du kan i denne artikel også blive klogere på, hvor mange ting mennesker med demens faktisk kan, og hvordan vi alle sammen kan bidrage til inklusion frem for eksklusion. Sidst men ikke mindst kan du læse et interview med Helsingør Stifts gerontopædagogiske konsulent Bodil Olesen, der har stået i spidsen for et nyt online idékatalog, der skal tjene som inspiration til en endnu bedre kirke for mennesker med demens og deres pårørende.

Inden sommeren sætter ind med alle de glæder, der hører den til, vil jeg minde om, at årets Landemode afholdes 5. oktober i Helsingør. Landemodet er stiftets årsfest, hvor vi mødes på kryds og tværs af sogne og provstier, på tværs af land og by, og hvor det bliver tydeligt, at vi på tværs af vores forskelligheder udgør ét fællesskab. Dagen indledes med festgudstjeneste i Domkirken og fortsætter i festlige rammer med inspirerende oplæg, spisning og fællessang på Hotel Marienlyst. Alle valgte og fødte medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg og Stiftsråd er velkommen. Tilmelding sker ved indbetaling her. Jeg håber at se mange af jer.

Om nogle dage er det pinse. Pinsen er festen for det fællesskab, der virkeliggøres af Ånden, som forbinder os med Gud og med hinanden og dermed skaber et fællesskab, der rummer tid og evighed. Jeg ønsker alle en glædelig pinse i kirke og under åben himmel.