Fortsæt til hovedindholdet
Lyd, billeder og præsentationer
Nyheder

GDPR: Billeder, videooptagelser og samtykke

 

Et menighedsråd har ansvar for at overholde reglerne om persondatabeskyttelse – det kaldes også GDPR-regler. Landsforeningen af Menighedsråd har lavet en artikel, som hjælper med at gøre GDPR reglerne lettere at håndtere.

 

Af Landsforeningen af Menighedsråd, arbejdsgiver og rådgivning, red. Anja Christensen 2021

Nyhedsartikel fra Landsforeningen af Menighedsråd med viden og praktiske tips til, hvordan man konkret kan leve op til GDPR-reglerne. Der er regler både for registrering af personlige data, følsomme data, behandling af oplysninger, oplysningspligt om indsamling, ret til indsigt og flere emner. 

Indhold: 

  • Billeder og videooptagelse
  • Oplysningspligt og indsigelsesret
  • Deltagere i arrangementer og gudstjenester
  • Deltagere ved nadver, dåb og kirkelige handlinger
  • Medarbejdere og frivillige
  • Mere om samtykke
  • Billeder og videooptagelse

Offentliggørelse af billeder og videooptagelser på internettet af genkendelige personer betragtes som en behandling af personoplysninger. Det er afgørende, at de personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Overvej derfor altid, hvilke eventuelle indvirkninger eller konsekvenser en offentliggørelse af billedet kan have for de personer, der er på billedet. 

Der gælder de samme krav til indhold og behandlingshjemmel uanset om menighedsrådet offentliggør billeder eller videooptagelser, i det følgende omtalt som billeder. Det indebærer bl.a., at menighedsrådet – inden menighedsrådet offentliggør billedet - skal have et grundlag for at offentliggøre billedet fx samtykke eller interesseafvejning. 

Børn og unge er ofte mindre bevidste om de risici og konsekvenser, som kan være forbundet med en behandling af personoplysninger. Hvis der derfor er tale om offentliggørelse af billeder med børn og unge, skal menighedsrådet – som en ekstra ting – tænke på, at denne gruppe af personer skal gives en særlig beskyttelse i forhold til, at de ikke kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. 

Se en samlet tjekliste for, hvad man skal være opmærksomme på i Værd at vide om GDPR i afsnit 3.4 - vejledningen findes på Landsforeningens GDPR-side.

Oplysningspligt og indsigelsesret 

Menighedsrådet er forpligtet til at oplyse om, at der tages billeder eller optages video fra gudstjenester, arrangementer, sangeftermiddage, kirkekaffe, fællesspisning, bibelkreds mv., samt at menighedsrådet har tænkt sig at offentliggøre materialet på hjemmeside, nyhedsbrev eller andet. 

Deltagerne skal oplyses om, at der tages billeder, og at de kan henvende sig til fotografen, hvis de ikke ønsker at medvirke på billeder. Der kan også skiltes i lokalet med, hvor man kan placere sig, hvis man ikke ønsker at medvirke på billeder. 

Hvis den person, der fremgår af billedet, er utilfreds med offentliggørelsen, har vedkommende ret til at gøre indsigelse. Det kan ske, før billedet er blevet offentliggjort eller på et senere tidspunkt. Personen skal i så fald oplyse, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor. Hvis den eller de personer, der er på billedet, ikke ønsker at have billedet liggende på internettet, bør man umiddelbart fjerne det. 

Deltagere i arrangementer og gudstjenester 

Et billede kan offentliggøres, hvis menighedsrådet har en legitim interesse i at offentliggøre billedet, og denne interesse overstiger personens interesser eller rettigheder (interesseafvejningsreglen). 

Ved vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af et billede på baggrund af en interesseafvejning, kommer det bl.a. an på karakteren af billedet, herunder hvor og hvorfor billedet er taget, i hvilken sammenhæng billedet indgår, og hvad der er formålet med offentliggørelsen. 

Menighedsrådet må altså, uden samtykke, offentliggøre billeder af personer, der deltager i gudstjenester og kirkelige handlinger, da alle kan deltage i en offentlig gudstjeneste og deltagelsen i en gudstjeneste ikke umiddelbart fortæller noget om ens religiøse tilhørsforhold. Det er en forudsætning, at de personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Tilsvarende gælder for koncerter, foredrag og arrangementer, der foregår i kirkeligt regi. 

Deltagere ved nadver, dåb og kirkelige handlinger 

Menighedsrådet må ikke offentliggøre billeder af selve nadver, dåb, konfirmation, vielse og begravelse, medmindre menighedsrådet har samtykke dertil, da disse begivenheder netop kan sige noget om de pågældendes religiøse tilhørsforhold og derfor er følsomme oplysninger. 

Hvis der tages billeder af deltagere i nadver, barnedåb mv. til brug for sognets udgivelser og kommunikationssteder på internettet, kræver det samtykke fra deltagerne. Samtykket skal være indhentet på skrift. Bemærk, at det er anderledes, hvis familien har aftalt med præsten, at familiemedlemmer eller fx dåbsgæster selv må tage billeder ved egen families dåb. 

Medarbejdere og frivillige 

Medarbejdere og frivillige skal altid give samtykke til offentliggørelse af billeder og videooptagelser hvor de fremgår. Det gælder uanset om det er menighedsrådet, der tager billeder eller om det er private billeder taget af fx dåbsgæster. 

Mere om samtykke 

Se mere om kravene til samtykke i vejledningen – Værd at vide om GDPR for menighedsråd. 

Find mere om GDPR på Landsforeninge af Menighedsråds hjemmeside her