Fortsæt til hovedindholdet
Ideer
Voksne
præst som bladrer i alterbogen

De voksne

Der er en interesse blandt voksne mennesker i dag for kristendommen. Flere opsøger kirken, og antallet af voksendåb har været stigende de seneste år. 

Hvem er de
Det er både mennesker, der ikke har haft kontakt til kirken i mange år og mennesker med en anden religion eller med en nyreligiøs baggrund.

Kirken skal være en åben samtalepartner
Når kirken og den enkelte præst skal fungere som samtalepartner er det vigtigt at stå frem med en nysgerrighed og åbenhed overfor disse mennesker. Det er alt afgørende, at dogmerne ikke bliver til tunge uforståelige begreber eller floskler. Vi skal komme folk i møde, hvor de er og turde høre deres spørgsmål, svar og overvejelser uden at have alle svarene parat på forhånd.

Præstens person
Præsten skal kunne stå ved egen tvivl, egen tro og egne tanker og skal undgå at være belærende eller fordømmende. Det er vigtigt, at man har tænkt over, hvad de kristne dogmer betyder i ens eget liv.

Mange spørgsmål - og mange svar
Spørgsmålene kan være mange: Hvad betyder det, at Jesus er Guds søn? Hvilken forskel i mit og dit praktiske liv gør det, at Jesus døde på korset? Hvad betyder treenigheden for min tro?

Når vi som kirke møder det senmoderne menneske, må vi give plads til de grundlæggende spørgsmål. Og vi må give plads til flere tolkninger af dogmerne. Samtidig skal vi også have gjort os vore egne mulige tolkninger og tanker klart, så vi kan indgå i en dialog, hvor begge parter kan undres og lære.

Forskellige modeller
Der er mange modeller for det voksenpædagogiske arbejde i kirken. Det kan være filmaftner med diskussion, studiekredse, kirkehøjskoler, enkeltsamtaler, samtaler forud for dåb med mere. Der er ikke andet for end at eksperimentere og indsamle erfaringer.

Pernille Nærvig Petersen, pædagogisk konsulent i Helsingør stift og sognepræst i Herstedvester Kirke