Fortsæt til hovedindholdet
Ideer
Unge
præst som bladrer i alterbogen

De unge

Folkekirkens tilbud til unge stiller store krav til kirken og dens ansatte. Ungdommen er det afsnit i livet, hvor man har krav på at få lov til at reflektere kritisk på sit ophav, sit samfund og sin tro.


Kritikken
Ungdommen møder mange mennesker og institutioner med bud på livets mening. Ungdommen er det afsnit i livet, hvor man særligt skal have lov til at være kritisk og spørgende: Hvad er kun er tom luft, menneskeskabte meninger, overgreb og maskeret selviskhed, som har man ret til at befri sig fra? Og hvor står der noget tilbage, som man kan bygge sit liv på? Kirken går umuligt ramt forbi under en sådan kritisk analyse.

Idealet
Ungdommen er også livsafsnittet, hvor idealer dannes og livssyn formes. Ikke af sig selv, men i mødet med det ideale og det tros- og menneskeliv, som afspejler sandhed.

Mødet
Kirkens religionspædagogiske opgaver overfor unge omfatter derfor områder som disse:

  • Tilbud om åbne uforpligtende og forpligtende fællesskaber, hvor den unge kan modnes
  • Tilbud om undervisning i kristen tro, etik, religion og filosofi, hvor den unge kan søge sandheden
  • Tilbud om dialog og personlig vejledning, hvor den unge kan afklares
  • Tilbud om stilhed og fordybelse, så den unge kan søge Guds nærvær fx gennem gudstjenester
  • Udfordring til engagement i fællesskaber i kirken og i samfundet

Ressorcer 
Arbejdet med unge er krævende, og det er vigtigt, at kirken gør sig sine ressourcer klart. At være ung og kritisk er ikke det samme som at være selvstændig. Tværtimod kræver selvstændiggørelse og dannelse af tro, livssyn og idealer netop andre mennesker.

Poul Astrup, pædagogisk konsulent i Folkekirkens skoletjeneste i Kgs. Lyngby og Rudersdal