Fortsæt til hovedindholdet
Ideer
Minikonfirmand
præst som bladrer i alterbogen

Om minikonfirmander

Børn er religiøst spørgende og søgende mennesker, og det er vigtigt, at kirken er med til at danne rum for disse tanker.

Vær nysgerrig sammen med børnene
Børn er nysgerrige og tænker over både liv og død. Kirken skal i minikonfirmand-forløbet møde børnene med deres undren og deres spørgsmål uden at have en fastlagt dagsorden og én facitliste.
Ved at tænke sammen med og ikke på vegne af barnet, kan kirken hjælpe barnet til et holdbart og nuanceret gudsbillede. Og kirken kan være med til at skabe de sammenhænge og svar, som barnet kan have brug for.

Husk at stille spørgsmål
Én måde at lade nysgerrigheden være styrende på, er at vælge nogle centrale og beslægtede begreber og udforske dem sammen med minikonfirmanderne. Stille spørgsmål til dem om betydningen. Spørge ind til konkrete oplevelser og til tanker. Udfordre dem til at formulere sig om ting, som de nok ikke taler så meget om.
Det kan f.eks. i forbindelse med Vandringen på søen (Matt 14) være begreberne angst og frygt. Hvad er forskellen? Hvornår oplever de hvad? Hvordan føles det i kroppen? Hvad kan man gøre, når man oplever det?
Det skal føles op af de positive begreber tro og tillid. Hvad betyder det? Hordan hænger ordene sammen? Konkrete oplevelser? Hvem har man tillid til?

Der skal undervises på forskellige måder
Det er vigtigt at bruge forskellige undervisningsformer. Vi lærer på forskellige måder. Nogle lytter bedst, andre lærer bedst ved at tegne eller ved at skrive, andre lærer bedst ved at tale med andre. Undervisnignen skal varieres, så alle kan få det på 'deres måde'.

Pernille Nærvig Petersen, pædagogisk konsulent i Helsingør Stift og sognepræst i Herstedvester kirke

 

Minikonfirmander og GDPR - udfordringer mht kontaktoplysninger

Datatilsynet har taget stilling til, at det er skolen, som skal afgøre, om betingelserne for at videregive elevoplysninger uden samtykke er opfyldt. Det er Datatilsynets opfattelse, at der normalt ikke kan ske videregivelse af oplysninger om elever til præster uden samtykke i forbindelse med minikonfirmand-forberedelse. 

Se mere på Datatilsynets hjemmeside her.

Viborg stift har i samarbejde med konfirmandcenter udarbejdet en vejlening, som kan findes her.