Fortsæt til hovedindholdet
Konfirmander
Materialer til konfirmander
præst som bladrer i Biblen

Inspirationsmateriale om dåb til konfirmationsforberedelsen

Materialet indeholder seks undervisningsforløb, som hver tager fat i et aspekt af dåben. Man kan følge undervisningsforløbene fra ende til anden, eller man kan plukke det ud, som man kan bruge til sin egen undervisning og til at fremhæve andre aspekter af dåben.

Det bedste undervisningsmateriale er i bund og grund det, som hver enkelt præst selv laver til sin egen undervisning – vi tilbyder her blot inspiration og idéer. HENT MATERIALET HER

Bro mellem evangeliet og virkeligheden

I dåbsanordningen står at vi skal bygge bro mellem evangeliet og konfirmandernes livsvirkelighed – i dette tilfælde forstår vi det som at vise konfirmanderne, at dåben har en betydningshorisont, der også rækker ind i deres liv.

Formålet med materialet er ikke at overgive en endegyldig dåbsdogmatik til konfirmanderne, men snarere at sætte tanker og refleksioner i gang hos dem vedrørende forskellige aspekter af dåben.

Materialet er lavet som et led i Helsingør Domprovstis dåbssatsning i efteråret 2016 og er udarbejdet af Mette Høyer Dansøn, sognepræst i Vestervang Kirke, og af Pernille Nærvig Petersen, religionspædagogisk konsulent i Helsingør Stift.