Fortsæt til hovedindholdet
Ideer
Dåben
præst som bladrer i alterbogen

Dåben

Dåben er udgangspunkt for kirkens pædagogiske arbejde. For kirken betyder dåben, at man modtager et pant på Guds kærlighed. Men mange oplever deres egen og deres børns dåb som en isoleret kirkelig handling uden stor betydning for det videre liv.

 

Pædagogik som tolkning af dåben
Kirkens pædagogiske arbejde kan opfattes som en livslang dåbsoplæring, hvor kirken på forskellige tider af menneskers liv skal være til stede med tilbud, der kan bruges i den virkelighed, hvor det enkelte menneske står. Med tilbuddene til børn, unge, familier, voksne skal kirken tilbyde en tolkning af, hvad dåben kan betyde i hverdagslivet.

Kirken skal ikke have alle svarene i forvejen
Det er vigtigt at møde mennesker der, hvor de står. Kirken skal turde være åben og spørgende overfor folks egen forståelse af deres dåb. Vi skal turde spørge folk, hvad de synes om deres dåb, hvad de forstår ved den. Og vi skal spørge ind til bevæggrunde for at vælge at få sit barn døbt - uden at have klassificeret nogle svar som overfladiske.

Mennesker skal mødes i åben samtale
Dåbsoplæring sker først, når vi som kirke møder folk uforbeholdent og lader dem formulere deres tanker og deres spørgsmål uden at nedvurdere deres motiver. Og når vi samtidig kan møde dem med tanker om dåbens betydning, som kan understøtte og udfordre dem i at tænke videre.

Pernille Nærvig Petersen, pædagogisk konsulent i Helsingør Stift og sognepræst i Herstedvester Kirke

Hent dåbsfolder fra Juridisk Afdeling