Fortsæt til hovedindholdet
Ideer
Børnefamilien
Præst som bladrer i alterbogen

Børn og Familier

Børnefamilier er travle og skal vi være en del af deres liv, må vi skabe et rum, hvor de føler sig velkomne på deres egne præmisser. Og vi må finde former, der letter deres hverdag og som ikke medvirker til større travlhed.

 

Tiltagene

  • Religiøs/kirkelig uddannelse og dannelse. Det er f.eks. babysalmesang, legestue og mødregrupper. Disse grupper lærer kirkens rum at kende og får lov at erobre det som deres eget. De kan hente inspiration til en religiøs ramme eller blot nogle små religiøse lommer i deres hjemlige hverdag.
  • Differentieret kirkelig undervisning. Det kan være studiegruppe eller undervisning for voksne, mens børnene passes eller er til f.eks. FDF, spejder eller klub.
  • Kirkeaktiviteter for hele familien. Det kan være indsamlinger, diakonale projekter, sognedage, udflugter, kirkefrokoster. De fleste klassiske kirkeaktiviteter kan laves på en familievenlig måde, hvor både børn og oksne inddrages.
  • Gudstjenester for familier. Det kan være spaghettigudstjenester, højtidsgudstjenester (påske, pinse, jul, høst), bøn og brunch, fredag aftensgudstjenester og meget mere. Disse gudstjenester bør rette sig mod hele familien for at skabe en fælles oplevelse.

Rammerne
Børnefamilier i dag er meget forskellige. Vi lever med en senmoderne familiestruktur, hvor der ikke findes klare behov med enkle svar. Der findes ikke én aktivitet, der rammer alle børnefamilierne i sognet. Derfor er det vigtigt for præsten og de ansatte ved kirken at følge eget hjerte. Kig på jeres rammer og se, hvad der er oplagt hos jer.

Grundlæggende spørgsmål
Vigtige spørgsmål i forhold til at begynde med børnefamilieaktiviteter:

  • Hvad er vores mål?
  • Hvordan kan vi nå det mål?
  • Har vi kræfterne/pengene/tiden til at gøre det?

Berit Weigand Berg, sognepræst i Grøndalslund Kirke