Fortsæt til hovedindholdet
Vilde blomster binder CO2 i kirkens have
Villingerød Kirke: Ny varmepumpe

Det endte med et varmepumpeanlæg

Villingerød Kirke i Frederiksværk Provsti har været Grøn Kirke siden begyndelsen af 2020 – og vi er indtil videre alene om det i provstiet. Men vores grønne historie går længere tilbage.

Varmepumpe

Af Poul Erik Kandrup, Villingerød Menighedsråd 

Villingerød Kirke i Frederiksværk Provsti har været Grøn Kirke siden begyndelsen af 2020 – og vi er indtil videre alene om det i provstiet. Men vores grønne historie går længere tilbage. 

Da den nedgravede olietank skulle udskiftes for nogle år siden, åbnede det for en diskussion i menighedsrådet om en anden måde at opvarme kirken på. Vi var på samme tidspunkt i færd med at bygge et sognehus, og her var beslutningen, at det skulle opvarmes med jordvarme. Der var græsplæneareal nok til de nedgravede rør, og sådan blev det, og sådan har det siden fungeret upåklageligt. Men der var ikke plads nok til rør, der også kunne forsyne kirken med jordvarme. Så her måtte vi finde anden løsning. Vi bad Energitjenesten om råd.  

Ud af det kom en seriøs rapport, der forholdt sig til de muligheder, der fandtes i et område, hvor der ikke er tilbud om naturgas eller fjernvarme. 

Udover olieopvarmning, som vi ikke ville fortsætte med, var mulighederne var fuld elektrisk opvarmning, jordvarme ved dybderør eller varmepumpe. De to sidstnævnte muligheder kunne knyttes til det eksisterende vandradiatorsystem i kirken, som sagkundskaben skønnede endnu kunne fungere tilfredsstillende i en længere årrække. 

Det viste sig, at undergrunden i området endnu var for labil til dybderør, så vi valgte varmepumpeløsningen. En enkelt varmepumpe, monteret på graverhuset, erstatter graverhusets oliefyr, hvorfra det varme vand føres ind i kirken, dog suppleret med en varmekedel, helt elektrisk opvarmet.   

Efter gældende regler var flere myndigheder inddraget i processen, bl.a. Nationalmuseet og stiftets særlige sagkyndige. Stiftets energikonsulent var i første omgang skeptisk og fandt projektet økonomisk udfordrende med henvisning til den dengang aktuelle ”lave oliepris”.  Men han endte med at forsyne ”eksperimentet” med den fornødne godkendelse.        

Der har været tilpasningsudfordringer, hvilken temperatur skal holdes på de ”stille” dage osv. Men vi har nu fundet et godt leje. Olieregningen er væk, men elregningen er selvsagt steget. I den forbindelse har vi på selvstændigt initiativ foranlediget, at der er blevet stillet Skatteministeren et § 20 spørgsmål i Folketinget, om muligheden for, at kirken kan blive omfattet af regelværket om nedsat el-afgift. Dette har Skatteministeren indtil videre afvist med henvisning til EU-regler.  

Diversitetshave

I midten af september 2021 indvier vi vores lille klima- og biodiversitetshave med ca. 90 danske, vilde blomster og buske på en tidligere græsplæne på ca. 800 kvm. Samt en endnu mindre bibelsk have med 19 danske planter med bibelske navne.  Det ændrer ikke verdens gang, men vi ”planter et træ”. Og i hvert fald vi og bierne får glæde af det. Graveren beretter om cyklister, der kommer forbi alene for at bese haven.  

Læs mere om diversitetshaven her