Fortsæt til hovedindholdet
Grønt stift
Søborgmagle Kirke: 400 m lodret jordvarme

400 m lodret jordvarme i Søborgmagle Kirke

Hvis der ikke er plads til et klassisk vandret jordvarmeanlæg, kan man bare gå i dybden i stedet. Det handler om at være modig.

Søborgmagle Kirke

Af Henrik Nyhuus, tidligere formand for menighedsrådet i Søborgmagle Kirke

Søborgmagle Kirke er en 53 år gammel moderne kirke, som er bygget sammen med etagehusene i gaden, efter inspiration fra Rom - vi befinder os dog i Gladsaxe Kommune.

Efter menighedsrådets tiltræden i 2016 blev der lagt en plan for at reducere kirkens energiforbrug. Første punkt var at introducere LED-lys overalt - også i kirkerummet, hvor den dæmpbare gyldne belysning var den største udfordring. Der blev opnået en reduktion af elforbruget på knap 50 procent. 

Derefter var opgaven at mindske kirkens gasforbrug og dermed CO2-bidrag. Et klassisk vandret jordvarmeanlæg var en umulighed, da der hverken er kirkegård eller en større parkeringsplads ved kirken. 

Svaret var derfor to lodrette boringer hver med en diameter på 15 cm til en dybde på 200 m placeret umiddelbart bag kirken. I hver boring anbringes to rør på 38 mm, der fører en kølevæske til boringens bund og op igen, hvorved man året rundt får vand op med en temperatur på ti graders varme.

Kølevæsken afkøles til fire grader, og den frigivne energi opsamles i kirkens kælder i en 60 grader varm buffertank, der så opvarmer brugsvand og vand til opvarmning af alle lokaler. I teorien skulle systemet reducere gasforbruget med 77 procent, men det første års drift har vist en reduktion på hele 93 procent. Til gengæld er elregningen steget en del, men heldigvis noget mindre end besparelsen på gasregningen. CO2-reduktionen har været på ca. 22.000 kg det første år.  

Tre gode råd fra Søborgmagle: 

1. Lav en modig plan 
2. Find pengene 
3. Realiser planen