Fortsæt til hovedindholdet
Grønt stift
Snostrup Kirke: Varmepumpe blev en blandet fornøjelse

Varmepumpe blev en blandet fornøjelse

Det viste sig at være indviklet at få en ny varmepumpe til at fungere i Snostrup Kirke. Resultatet er blevet godt, men besparelsen ikke som forventet.

Kenneth Løvholt, tidligere formand for Snostrup Menighedsråd 

Historien om vores varmepumpe er lidt en blandet fornøjelse. Projektet blev sat i værk som en del af en større kirkerenovering. Planen for varmepumpen så på papiret godt ud, og projektet var godkendt af stiftets varmekonsulent m.fl. Det hidtidige elforbrug til opvarmning var ca. 60.000 kroner/år. Vi håbede at kunne nedbringe det beløb til det halve.  

Desværre viste det sig få dage efter idriftsættelsen, at styringen af varmepumpen ikke fungerede optimalt. Først var kirken for kold, og da vi gjorde opmærksom på det over for leverandøren, ændrede de i tilslutning og ventiler, hvorefter kirken blev for varm og elforbruget alt for højt. Vi havde mange ophedede diskussioner med såvel leverandøren og den rådgivende ingeniør på varmeanlægget. Ingen af dem ønskede at tage ansvar for det dårligt fungerende anlæg.  

Til sidst opgav vi og tog kontakt til rådgivningsfirmaet Kamp Kirkevarme, der med det samme kunne konstatere, at det planlagte anlæg ikke er beregnet til den type opvarmning, der er behov for i en kirke. Efterfølgende fik vi monteret et nyt styringsanlæg fra Kamp og herefter har opvarmningen fra grundtemperatur til brugstemperatur fungeret, som ministeriet foreskriver. 

Der er nu gået halvandet år efter idriftsættelsen. Den samlede kirkerenovering tog knap seks måneder, og takket være rådgivende arkitekt Leif Hansen kom vi i mål til tiden og under budget.  
Som nævnt tog det yderligere halvandet år, inden varmeanlægget fungerede som oprindelig tænkt.  

Regnskab 
VVS arbejdet med montering af varmepumpe, styring, rørføring op til og i kirken, montering af radiatorer osv. samt rådgivende ingeniør kostede 931.000 kroner. 
Eftermontering af varmestyring 75.000 kroner. 

Elforbrug til opvarmning inden kirkerenovering: 60.000- 70.000 kroner / år 
Elforbrug efter ny varmepumpe:  
2018: 72.000 
2019: 42.000  
2020: 49.000 

Konklusion 
Et varmepumpeanlæg er mere kompliceret end gammeldags elradiatorer. Der har været store indkøringsudfordringer og løbende vedligeholdelsesopgaver med det vandbårne anlæg. Vi har fået en mere jævn fordeling af varmen i kirken og et mere behageligt indeklima. Den økonomiske besparelse er ikke i nærheden af det, vi ønskede.