Fortsæt til hovedindholdet
Grønt stift
Nærum Kirke: Fornuftig og holdbar grøn indsats

Fornuftig og holdbar grøn indsats

I Nærum er de i fuld gang med at blive grønne – når det er fornuftigt og har kvalitet.

Nærum Præstegaard

Af Carsten Erichsen, formand for menighedsrådet i Nærum 

Alle tænker grønt - fra skoleeleven til ministeren! I Nærum gør vi også noget ved det - men ikke for enhver pris. Ligesom vi altid forsøger at spare rent økonomisk – fordi det er skatteborgernes penge, vi arbejder med – men altid samtidig ønsker holdbarhed og kvalitet, synes vi også, at fornuft og kvalitet går forud for det at være grøn. 

Så Nærum Kirke arbejder på at blive grøn – hvor det er fornuftigt! 
Vi er i gang med fornuftige tiltag som fx varmebesparelse. Vi gennemgår varmeanlægget, har isoleret loft over vores kontorer, indhenter tilbud på isolering af kirkens vinduer, planlægger intelligent varmestyring - styring ved elektroniske termostater - af sognegård og præstebolig, som netop istandsættes. 

De lamper, der kan erstattes med besparende lyskilder, bliver fornyet i det kommende stykke tid. 

Alt dette er jo mindre synlige tiltag. Som noget symbolsk og egentlig ganske hyggeligt, vil vi omdanne en del af vore græsarealer til et ”vildt bed”, som lokker sommerfugle og andre insekter til. Men man skal også kunne holde ud at se på det om vinteren. Det bliver gartnerens opgave. Alt dette under forudsætning af menighedsrådets godkendelse, naturligvis.  

Vi skal hjælpe hinanden med at være grønne - på en fornuftig måde!