Fortsæt til hovedindholdet
Grønt stift
Brøndbyøster Kirke: Bier, affaldssortering og flere fugle

Bier, affaldssortering og flere fugle 

Både miljøet og økonomien har fået det bedre i Brøndbyøster Kirke, efter at menighedsrådet er begyndt at arbejde med miljøforbedring.

Brøndbyøster Kirkegård

Brøndbyøster Kirkegård

Af Peter Brandt Baumgartner, kommunikationsmedarbejder i Brøndbyøster Kirke 

På Brøndbyøster Kirkegård er der sået et mindre bed med markblomster og vilde planter. Nu er bierne og insekterne begyndt at komme til og leve der. Bedet er sat for at fremme biodiversitet, og for at give insekterne gode levemuligheder. Området med insektlivet er bare ét af initiativerne, som sender Brøndbyøster Kirke i en mere bæredygtig og miljøbevidst retning. 

Nu skal der blandt andet sorteres affald på kirkegården, der skal være energisparende lys i kirken som holder i længere tid, og der må ikke bruges ukrudtsmidler i jorden.

Og det er kirkegårdsleder Stine Arneberg godt tilfreds med: ”Vi skal alle sammen være med til at gøre miljøet bedre både for natur og mennesker,” siger hun. Der er blevet sat nye skraldespande op på hele kirkegården, og kirkegårdslederen opfordrer alle til at hjælpe med at affaldssortere, så kirken i fremtiden kan udvikle nye initiativer. Planen er også at udvikle biernes liv, og med tiden indgå en aftale med en biavler og få sat bistader op på kirkegården. Der er blevet sat redekasser op i kirkegårdens store træer, så fuglelivet også kan udvikle sig i takt med kirkens liv. 

Menighedsrådet arbejder med de miljøforbedrende initiativer på kirkegården, samtidig med at de sparer penge. Det kan nemlig være godt for økonomien at skifte lyskilder i kirken og tage de rigtige miljøhensyn.  
Der er stadig flere initiativer i støbeskeen i Brøndbyøster Kirke og Glostrup Provsti. Disse initiativer offentliggøres og etableres løbende.  

Og det er kun begyndelsen. I Glostrup Provstiudvalg har man bedt en ekspert med forstand på bygningsmassen og en ekspert med forstand på de grønne områder at foretage miljøundersøgelser med henblik at nedbringe CO2 i alle provstiets sogne. 

Gode råd fra Brøndbyøster: 

Bed eksperter om at foretage miljøundersøgelser med henblik at nedbringe CO2 i provstiets sogne. Det kan være en langsigtet investering i fremtiden!

 

Lad de samme eksperter gennemgå alle sogne. På den måde får vi et ensartet billede af nødvendige, langsigtede og brugbare løsninger. 

Husk: Man kan også spare penge ved at være miljøbevidst.