Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Yderligere værktøjer

Yderligere værktøjer

Adfærdskodeks for præster i Helsingør Stift

Det skal være klart og tydeligt hvilke forventninger præster mødes med i forhold til deres adfærd. Gode rammer giver klarhed og tryghed for præst, kollegaer og sognebørn.

Læs selve adfærdskodekset her

Vil du læse mere om adfærdskodekset, finder du det her

Seksuel chikane og krænkelser

Det er vigtigt at have et godt og trygt arbejdsmiljø. Derfor har Helsingør Stift udarbejdet en vejledning om håndtering af seksuel chikane på de folkekirkelige arbejdspladser.  

Læs handleplanen for håndtering af seksuelle krænkelser her

Vejledninger fra Arbejdstilsynet og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 

Arbejdstilsynet har udarbejdet materiale, som kan bruges til at understøtte forebyggelsen af krænkende handlinger. Her finder du blandt andet gode råd om, hvordan man gennem klare retningslinjer, dialog og forebyggelse kan komme seksuel chikane og mobning på arbejdspladsen til livs.   

Der ligger også dialogkort, som kan bruges til at sætte samtalen om krænkende adfærd i hverdagen i gang.  

Find Arbejdstilsynets materiale her: 

  1. "Sådan håndterer og forebygger du som arbejdsgiver seksuel chikane på arbejdspladsen - Gode råd"
  2. "Til dig, der er nøgleperson i arbejdet med arbejdsmiljø"

Vejledninger udarbejdet FAR til brug for folkekirkens ledere og ansatte, og kan også findes på kirketrivsel.dk.

  1. "Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser" omhandler, hvad der defineres som krænkende adfærd, og hvordan krænkende adfærd forebygges og håndteres.
  2. "Procesvejledning – seksuel chikane" er en procesvejledning, som trin for trin giver overblik over, hvordan du skal forholde sig, hvis du står med en konkret sag.
  3. "Dialog om omgangstone" er et dialogværktøj, som giver redskaber til, hvordan du kan sætte gang i samtalen om grænser og krænkelser.

Actioncards med henblik på arbejdsmiljø for præster

Actioncards er en tjekliste udarbejdet af Københavns Stift, der kan bruges i forbindelse med en ulykke på arbejdspladsen eller arbejdsmæssig belastning. Kortene erstatter ikke lokale handleplaner. De er et ledelsesværktøj for provstiernes arbejdsmiljøgrupper, som skal være med til at sikre, at en hændelse, der har indvirkning på arbejdsmiljøet, håndteres korrekt, hurtigt og ud fra fælles standarder. 

Find Actionscards her

Lovgivning 

Cirkulære om arbejdsmiljø for præster og provster, klik her

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, klik her.  

Arbejdsmiljøloven, klik her


Pressemeddelelse: Fælles tiltag for bedre arbejdsmiljø i folkekirken

Tirsdag den 23. august 2022

Repræsentanter for landets biskopper mødtes den 23. august med Landsforeningen af Menighedsråd for at finde fælles løsninger på problemer med arbejdsmiljø på folkekirkelige arbejdspladser. De har besluttet at arbejde videre med tre konkrete tiltag for bedre trivsel, samarbejde og tilsyn.

Læs pressemeddelelsen her