Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Hvor går jeg hen, når det gør ondt…

Hvor går jeg hen, når det gør ondt…

Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde!


Hvis man selv eller andre mistrives i sit arbejde psykisk eller fysisk, skal man reagere. Når det er en selv, kan man gå til sin nærmeste leder eller til sin arbejdsmiljørepræsentant. Når man observerer mistrivsel hos andre, kan det være godt at spørge ind og stille sig til rådighed som sparringspartner. Hvis det ikke er nok hjælp, kan man opfordre den anden til at gå til den nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant. De folkevalgte i menighedsrådet har ikke leder at gå til, men de kan altid henvende sig til provsten, der er en nær samarbejdspartner og som har blik for menighedsrådenes arbejdsindsats.

Man kan ikke fjerne alt ubehag eller pres fra vores hverdag. Men vi kan hjælpe os selv og hinanden til at holde øje med, hvornår vi skal opsøge hjælp. Og vi kan blive bedre til at opsøge hjælp hurtigt, så vi kan forebygge alvorlige stress-sygdomme.

Herunder er en liste over typiske belastningsreaktioner fra Jesper Karle, psykiater og medforfatter til bogen ”Jeg gør det i morgen. Fra undgåelse til stressforebyggende ledelse”.

Man kan godt have en uge eller to, hvor man føler sig stresset f.eks. når der ligger store opgaver, der skal løses. Det er ikke farligt, men kan tværtimod være inspirerende og sundt. Men langvarig stress er usundt og gør folk syge. Det er vigtigt at få hjælp, før man bliver syg.
 

Fysiske signaler
på stress, som man skal tage alvorligt, hvis de varer over to uger:

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Øget svedtendens
 • Hjertebanken
 • Infektioner
 • Ændret appetit
 • Nedsat sexlyst
 • Diarré
   

Psykiske signaler
på stress, som man skal tage alvorligt, hvis de varer over to uger:

 • Negative tanker
 • Træthed
 • Søvnproblemer
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Mindre entusiasme og interesse
 • Angst
 • Bekymringer
 • Tristhed
   

Adfærdsændringer
som er synlige for andre, selvom man måske ikke selv opdager dem:

 • Ubeslutsomhed
 • Manglende overblik
 • Mindre entusiasme og interesse
 • Overspringshandlinger
 • Isolationstendens
 • Irritabilitet
 • Kynisme
 • Tab af empati
 • Øget brug af stimulanser

Der kan være mange grunde til, at man oplever sig belastet. Grundlæggende udspringer det af en oplevelse af et misforhold mellem arbejdspladsens krav og ens egne muligheder for at håndtere kravene. Derfor vil en forebyggende indsats altid arbejde med både ens egen oplevelse af krav og muligheder og af de objektive ydre betingelser, som man arbejder under.

Din nærmeste leder og din arbejdsmiljørepræsentant kan ikke altid ændre de ydre betingelser. Nogle ydre betingelser er vilkår, som ikke kan ændres, men som man kan få hjælp til at leve bedre med. Andre ydre betingelser kan ændres, så arbejdslivet fungerer bedre. Der skal arbejdes med at forebygge stress på flere måder.

Som præst kan du tale med provst og arbejdsmiljørepræsentant for at skabe klarhed over, hvad der er på spil for dig, når du føler dig overbelastet. Det kan give et nyt blik og mulige veje frem. Har du brug for støtte, kan du også kontakte din faglige forening.
Provsten kan desuden tildele anden hjælp bl.a. i form af enkeltmandssupervision, psykologhjælp, sparring om arbejdsplanlægning og besøg fra stiftets rejsehold til facilitering af kollegasamtaler i tilfælde af konflikter.

Som ansat af menighedsrådet kan du gå til din nærmeste leder, som enten vil være menighedsrådets kontaktperson eller den udpegede daglige leder. Vedkommende udgør sammen med det øvrige menighedsråd den kollektive ledelse, der ofte sammen vil kunne finde løsninger. Menighedsrådet kan også bruge Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning (www.kirketrivsel.dk) eller Landsforeningen af Menighedsråd som sparringspartner i at finde muligheder for at understøtte det gode arbejdsmiljø. Har du brug for støtte, kan du også kontakte din faglige forening.

Som folkevalgt medlem af menighedsrådet har du ikke en leder at gå til. Men du kan altid vende udfordringer i dit ’frivillige arbejdsmiljø’ med provsten, der er en nær samarbejdspartner og som har blik for de arbejdsbelastninger, der er for menighedsrådene. En samtale med provsten kan give et nyt blik og kan være med til at vise nye veje. Du kan også bruge Landsforeningen af Menighedsråd som samtalepartner samt Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning (www.kirketrivsel.dk). Er der behov for sparring i forbindelse med stillingsopslag eller ansættelsesbeviser eller for generel juridisk vejledning, er du meget velkommen til at kontakte stiftsadministrationen på kmhel@km.dk eller tlf: 49213500.