Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Guides til stiftets tiltag til at fremme det gode arbejdsmiljø

Guides til stiftets tiltag til at fremme det gode arbejdsmiljø

Stiftets tilbud om afhjælpende tiltag ved problemer i arbejdsmiljøet

Helsingør Stift, herunder også provster, har en række tiltag, der kan bruges, hvis der er problemer i arbejdsmiljøet. Stiftet har arbejdsgiveransvar for præsterne, og en stor del af nedenstående omhandler derfor præsters arbejdsmiljø. 

Menighedsrådene har arbejdsgiveransvar for kirkefunktionærerne. De kan 
bruge stift og provsti til sparring i forhold til at løfte ansvaret. Det kan der læses mere om i »Guide: Stiftets tilbud om tiltag til at fremme et godt arbejdsmiljø«, som du finder nederst på siden. 

Desuden kan der læses om brugen af FAR og om Arbejdstilsynet i nærværende guide. Samtidig henvises menighedsråd til Landsforeningen af Menighedsråd for konkret rådgivning.

I guiden Stiftets tilbud om afhjælpende tiltag ved problemer i arbejdsmiljøet kan du finde informationer om følgende emner:

Stiftets tilbud om tiltag til at fremme et godt arbejdsmiljø

Der er grundlæggende to elementer i at skabe/understøtte et godt arbejdsmiljø: 
• Skabe rammer for arbejdsglæden ved de faglige opgaver 
• Skabe rammer for et godt samarbejde og for at potentielle problemer tages i opløbet 

Denne guide er bygget op i fire afsnit:

  • Første afsnit handler om stiftets tilbud til menighedsråd, der har 
    arbejdsgiveransvar for kirkefunktionærerne og er de væsentligste 
    samarbejdspartnere for præsterne i forhold til sognet.
  • Andet afsnit har en lang række tilbud til at skabe faglig arbejdsglæde for præster.
  • Tredje afsnit omhandler stiftets tilbud til præster i forhold til at forebygge problemer i arbejdsmiljøet.
  • Fjerde afsnit omhandler tiltag i forhold til præster, der er nyansatte i Helsingør Stift.

Her finder du guiden for:  Stiftets tilbud om tiltag til at fremme et godt arbejdsmiljø

 

Temaside

Arbejdsmiljø

I Helsingør Stift lægges der vægt på et godt arbejdsmiljø. Det er forudsætningen for arbejdsglæde, for at alle kan udføre deres opgave som kirke og for at alle fortsat kan tiltrække nye præster, kirkeligt ansatte og frivillige. Et godt arbejdsmiljø er en sag for alle.

 

Et godt arbejdsmiljø er ikke kun noget, vi taler om, men også noget, vi gør noget ved. Det kræver, at alle bidrager.

 

Allerhelst skal der forebygges, at uenigheder udvikler sig til konflikter. Derfor skal vi tale sammen. Og vi skal tage fat så tidligt som muligt. Oplever du problemer med det psykiske arbejdsmiljø, er det vigtigt at søge hjælp. Det gælder uanset, om det handler om dig eller din kollega. Tag fat i nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant. Eller kontakt den øverste ledelse. Det skal være godt at gå på arbejde.

 

Læs mere om stiftets mange tiltag vedrørende arbejdsmiljø her