Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Det gode samvirke

Det gode samvirke

(foto: Sille Arendt)


Det gode samvirke handler om samarbejdet mellem præster og folkevalgte i menighedsrådet. Præsten er medlem af menighedsrådet, og i menighedsrådet samarbejder præst(er) og folkevalgte menighedsrådsmedlemmer om at skabe gode rammer for sognet kirkeligt og administrativt. 

I samvirketanken ligger, at præster og folkevalgte har et ligeværdigt samarbejde og virker sammen for at sikre gode vilkår for forkyndelsen og prioritere ressourcerne bedst muligt. 

Et godt samvirke mellem præster og folkevalgte i menighedsrådet er forudsætning for den lokale kirkes liv og det er med til at fremme arbejdsglæden og -indsatsen for både præster, folkevalgte og ansatte i kirken. 

Et godt samarbejde og samvirke kræver samtale og gensidig respekt for hinandens bidrag. Det gode samvirke etablerer man ikke én gang for alle, det kræver en løbende samtale. Her kan du finde materialer, der understøtter samvirket.

Et dialogværktøj, der gennem cases skaber refleksion over faldgruber og muligheder og kan være med til at fremme samtalen hos jer. Materialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe i Helsingør Stift 2021-22.

Her kan du downloade: Det gode samvirke

Det gode samvirke grundlægges allerede i modtagelsen af en ny præst. Stiftet har udarbejdet en lille folder "Tag godt imod den nye præst", om at tage godt imod, som sendes fra provst til menighedsråd, før den nye præst begynder.

Download folderen: "Tag godt imod den nye præst" 

Landsforeningen af Menighedsråd har lavet et dialogværktøj til samtaler mellem medarbejdere og ledelse, som kan hentes her.

Læs også: Nyt dialogværktøj skal styrke arbejdsmiljøet i sognene