Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Den gode arbejdsplads

Den gode arbejdsplads

Den gode arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det er altid et fælles ansvar, for miljøet og kulturen på arbejdspladsen er vi sammen om at skabe. Og vi har alle mulighed for at gøre en positiv forskel.

(modelfoto: Sille Arendt)

Den gode arbejdsplads skabes ved, at vi taler sammen om, hvem vi er og om, hvad vi skal og kan som kirke. Det handler om at fremme både den sociale og den faglige samtale, hvor medarbejdere og menighedsråd får talt sammen og lært hinanden bedre at kende samtidig med, at der tales om, hvilken retning kirken skal bevæge sig i, hvilke udfordringer kirken gerne skal løfte, og hvordan kulturen på jeres arbejdsplads skal være.

Herunder er nogle fokuspunkter, som kan være et afsæt til samtaler om den gode arbejdsplads. Punkterne kan f.eks. bruges som udgangspunkt for en samtale om, hvad I kan gøre hos jer for at skabe og vedligeholde en god arbejdsplads. Hvilke fokuspunkter vil I arbejde sammen om at fremme? Hvad vil I gøre for at fremme dem? Har I andre fokuspunkter, som I arbejder med hos jer?

1. Klarhed i opgavefordeling og kommandoveje

Hvis alt for mange har holdninger til alt for mange andres arbejde, skaber det utryghed og rod. Det er vigtigt, at der er klare opgavefordelinger, og at man respekterer hinandens ansvarsområder. Det kan give anledning til meget frustration, hvis f.eks. alle blander sig i kirketjenerens rengøring og hver især påpeger overfor kirketjeneren, hvor de synes, at der skal gøres anderledes rent. Der skal være en klar kommandovej, hvor det er den udpegede kontaktperson eller daglige leder, der på menighedsrådets vegne har den daglige arbejdsgiverfunktion. Hvis andre har kritiske holdninger til arbejdets udførelse, må de gå til kontaktperson eller daglig leder og ikke direkte til medarbejderen.

2. Positiv intern kommunikation og sprogbrug

Arbejdspladser med underskud bliver nemt præget af fejlfinderi og stikpiller. Vi kan hver især være med til at skabe en arbejdsplads med overskud, hvis vi fokuserer på at værdsætte både de andres og egen arbejdsindsats. En positiv og værdsættende sprogbrug giver en bedre arbejdsplads, hvor vi sammen føler os set for det vi kan og gør. Og det giver en psykologisk tryghed til også at finde på idéer til, hvad vi kan gøre bedre og til at få talt ordentligt om, hvor det er nødvendigt, at vi gør noget anderledes.

3. Undgå sladder og tal direkte om tingene i stedet

Sladder fører til utryghed og kan føre til konflikter. Og sladder og brok i krogene gør oftest kun oplevelsen af problemet værre og hjælper derfor ikke til en løsning hverken for den, der sladres om eller for dem, der sladrer. Er der noget, der måske skal ændres, så er det bedre enten at gå direkte til den, man sladrer om eller at gå til ledelsen med problemet. Eller at arbejde med at skabe en værdsættende og positive attitude i stedet for den negative og kritiske, og hjælpe hinanden med at huske på, at sladder ikke gør noget godt for arbejdspladsen, når vi ind imellem falder i ’sladdergrøften’.

4. Fokus på opgaven og hvorfor vi er her

Vi er på arbejdspladsen for at være bedst mulig kirke i sognet. Der kan være ting ved en anden medarbejder, som jeg ikke personligt bryder mig om. Men det er ikke så vigtigt, hvad jeg bryder mig om, for vi er sammen om at være tandhjul i et maskineri, der skal fungere for sognets bedste. Vi skal respektere og værdsætte hinanden som medarbejdere og ikke ud fra personlige sym- og antipatier.

5. Tale løsningsorienteret om konfliktpotentiale og kunne være uenige

Hvor der er mennesker, er der uenighed. Og uenighed kan udvikle sig til konflikter, hvis vi ikke kan tale åbent og respektfuld om uenighed, og hvis vi ikke sammen prøver at finde den løsning, der fungerer så godt som muligt for så mange som muligt. Når vi oplever uenighed og forskellige holdninger til, hvordan opgaver skal udføres, er det godt at spørge til den andens holdning og forstå den andens perspektiv, før man forklarer sit eget perspektiv. Begge parter kan have gode perspektiver og tanker, der kan tages med i det videre arbejde.

6. Skab forståelse for hinanden og for arbejdsindsatsen

Når vi øver os i at se på hinanden med forståelse og mildhed, får vi en bedre arbejdsplads. Det kan være nemmere at bære over med en mindre fejltagelse, når man kender den anden og vedkommendes bevæggrunde. Og det kan være nemmere for de andre at bære over med en selv, når vi har opbygget en positiv relation. For ingen af os er fejlfrie, og generelt prøver vi at løse vores opgave ordentligt. Hvis vi kan skabe dén forståelse for hinanden, kan vi også tale trygt om, hvor vi hver især kan blive bedre.

Fokuspunkterne kan bruges som afsæt til samtaler ved:


-          Det årlige medarbejdermøde, hvor der kan tales om, hvad der skal kendetegne jeres kirke og jeres arbejdspladskultur.
-          Trivselsdage med fokus på fællesskabsorienterede aktiviteter og arbejde med at skabe og vedligeholde den gode arbejdspladskultur.
-          Visionsseminar, hvor I arbejder sammen om at få konkretiseret og udmøntet visionerne for at være kirke, så alle trækker på samme hammel.
-          Personaleudflugter, hvor man både får talt personligt og fagligt, og personalegrupper taler sammen på kryds og tværs.
-          Et weekendophold efter et menighedsrådsvalg for menighedsråd og personale, hvor I får talt om visioner, om arbejdspladskultur og får lært hinanden at kende.
-          En årlig weekend for personale og præster og evt. de folkevalgte fra menighedsrådet med både fagligt og socialt indhold.

Hent inspiration eller hjælp


Ønsker man et oplæg om, hvordan man skaber og vedligeholder en god arbejdspladskultur kan man bl.a. få hjælp hos:

 

Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning

Hjemmesiden findes her

 

Landsforeningen af Menighedsråd

Du kan læse mere om redskaber til at skabe en god arbejdspladskultur her.

 

Landsforeningen af Menighedsråd har udarbejdet materialet ”Hvordan vil vi samarbejde?”, som kan hentes her

 

Der kan læses mere om arbejdsmiljø på www.fokekirkenspersonale.dk

 

Er der behov for sparring i forbindelse med stillingsopslag eller ansættelsesbeviser eller for generel juridisk vejledning, er du meget velkommen til at kontakte stiftsadministrationen på kmhel@km.dk eller tlf: 49213500.

 

Folkekirkens samarbejdsudvalg har udarbejdet en samtaleguide om samarbejde, kommunikation og trivsel til at skabe dialog om det gode arbejdsmiljø og samarbejde på de lokale arbejdspladser mellem menighedsråd, præster og ansatte. Læs Guide til samtaler her