Fortsæt til hovedindholdet
Homiletisk netværk
Tips til den gode prædikenforberedelse

Tips til den gode prædikenforberedelse

Præst Arne Mårup fra Hjerting Sogn giver her gode råd og tips til prædikenforberedelsen

Prædiken


Af Arne Mårup

Man har bedt om en oversigt over steder, man kan bruge til inspiration i sin prædikenskrivning. Her er nogle tips. Nogle er klassiske – nederst er der nogle ”håndværkertips” fra kolleger på Facebook, da jeg spurgte efter, hvad de kunne anbefale.

Jeg har ikke sorteret listen efter kirkelige anskuelser eller bedømmelse af kvalitet, men ganske enkelt bare skrevet det ned, som jeg selv kendte til eller som kolleger har nævnt. 

En egentlig opsummering af prædikensamlinger har jeg undladt – det vil være temmelig omfattende.

1. Læsning af teksten!

Læsning tidligt på ugen – allerede søndag eller mandag.
Lectio divina (langsomlæsning – læsning ord for ord),
Langsomskrivning,
Læsning af græsk grundtekst

2. Læsning af ugens kollekt kan give ideer

Gudstjenestens bønner I (Kirsten Jørgensen/Elof Westergaard), ”Kollekter og bønner” (Holger Lissner).

3. Prædikenforberedelse til hele kirkeåret:

a) ”I første række” og ”I anden række” (forlaget Aros) har begge en trin-for-trin gennemgang af teksterne fra ”det første møde med teksten”, ”tekstens sammenhænge”, ”tekstens muligheder”, ”hvad kommer det os ved” og endelig ”prædikenens udfoldelse”.
Man er ikke låst på kun en enkelt prædikenmulighed.

b) ”At prædike for børn” (Aros), der også dækker hele kirkeåret er nogle pointer kogt ind til maggiterning.

c) ”I hvert fald” I og II (Aros) er en gennemgang af, hvordan teksten kan tale ind i livssituationer ved begravelse og vielse. Men inspirationen kan også gå den anden vej.

d) Olav Skjevesland: Ordet i første rekke (Norsk, Luther forlag)

4. Præsteforeningens blad/hjemmeside

Præsteforeningens hjemmeside har prædikenforberedende kommentarer, også flere år tilbage. (Der kræves medlemskab, for at man kan få adgang).
https://praesteforening.dk/vidensbank/praesteforeningens-blad

5. Internettet, prædikenideer og færdige prædikener

a) Podcast: Prædiken på vej, FKUV. En præst samtaler med en anden præst/teolog om den kommende søndags tekst. Man kan lytte til den mens man går tur, strikker, ordner have.
https://www.fkuv.dk/aktuelt/nyheder/praediken-paa-vej

b) ”Bag om helligdagen”, FKUV.  Har begrundet salme- og musikvalg, forslag til kollekt og overvejelser til brug for prædikenskrivningen under hver enkelt søndag til begge tekstrækker. 
https://www.fkuv.dk/bag-om-helligdagen

c) Göttinger Predigten im Internet – er ganske vist en tysk side, men indeholder også en del danske prædikener fra hele kirkeåret. https://www.theologie.uzh.ch/predigten

d) Kirkekunst til søndagen v. Birgitte Bech: Her er prædikenoplæg over et stykke kunst til hver søndag i kirkeåret. 
https://kirkekunst.net

e) Søndagslæsning. Hver mandag udsendes en prædiken til kommende søndags tekst. Gratis.
https://grundtvig.dk/forside/soendagslaesning/

f) Aalborg og Fyns stifter har løbende prædikener/vejledninger til kirkeåret. https://aalborgstift.dk/stiftet/praedikener og https://www.fyensstift.dk/praester/netvaerk-og-funktionspraester/homiletisk-netvaerk-fyn/inspiration-til-praedikenen

g) Salmer.dk har løbende forslag til salmevalg og er en guldgrube af information omkring gamle og nye salmer. Kræver abonnement.

h) Theol-p.net, en hjemmeside ved Kristen Skriver Frandsen har en afdeling med prædikener til hele kirkeåret. Man kan komme på mailliste og få ugentlige opdateringer. Gratis. 
http://theol-p.net/LHV/singhgd/oversigt.html

i) Andreas Christensens prædikenblog: 
https://2andreas.blogspot.com

j) Erik Ågårds hjemmeside med prædikener til hele kirkeåret: www.erikaagaard.dk

Artiklen fortsætter under billedet

Prædiken

 

6. Litteratur om kirkeåret:

Mogens Lindhardt: ”Ikonen med det evige liv” (påske og pinse) og ”Trinitatis. En homiletisk rejseberetning”. Henning Thomsen: ”Da åbnede deres øjne” (faste til trinitatis)
Flemming Baatz Kristensen: ”På pilgrimsrejse i kirkeåret”, Lohse 2020

7. Prædikengruppe.

Find kolleger eller medlemmer af menigheden og lav en forberedelsesgruppe.

8. Virtuelle fællesskaber:

Pastormaillisten på Google Groups giver muligheder for at stille spørgsmål om stort og småt, efterlyse ideer, taler, praktiske løsninger. Åben for alle præster, henvendelse om medlemskab: stefan.sondergaard@gmail.com
Facebook: Grupperne Præster i den danske folkekirke og Brainstorm over næste søndags prædiken.

9. Ideer og håndværkertips:

Jeg spurgte på FB-gruppen ”Præster i den danske folkekirke” om, hvad kollegerne brugte. Foruden de allerede nævnte kan jeg citere:

a) ”Jeg har en Kinabog, hvor hver søndag har en side. Der noterer jeg ideer, salmer m.m., så jeg kan huske det, når tiden kommer. Og så er jeg altid 2-3 uger foran, så min verden ikke går under i de uger, hvor der er for meget alt muligt andet”

b) ”Man er med i en prædikengruppe 😊 Vi mødes ca. en gang om måneden – drikker kaffe en halv time og taler om præstelivets stort og småt og så gennemgår vi de næste fire søndages evangelietekster. En læser højt og så brainstormer vi/taler teologi i ca. 15 minutter om hver tekst – jeg går altid inspireret og opløftet derfra”

c) ”Kristeligt Dagblad har løbende artikler om søndagens tekst”

d) ”Jeg gik på loppemarked/antikvariat/genbrugsbutik og købte en samling gamle prædikensamlinger, især Johannes Møllehave”

e) ”Morten Skovsted: Guldkorn 1-3” indeholder små fortællinger, der kan bruges i prædikenen. Disponeret efter kirkeåret.

f) ”lcmssermons.com” (Amerikansk Luthersk prædikensamling),

g) ”Tidsskrift for prædikenvejledning” (Dansk Bibel Institut), https://tpv.dbi.edu

h) https://kirketekst.wordpress.com. Vejledning til 2. tekstrække

i) ”Ser tv-avis, læser aviser, taler med mine konfirmander og andre mennesker fra virkeligheden”

j) ”Har brugt Tony Campolos bog ”Let me tell you a story” som inspiration. Han er noget så sjældent som en morsom teolog. Den slags trænger vi til 😊”

k) ”En tur i skoven ikke at forglemme”

l)  Prædikensamlinger: Kollegerne nævner Johannes Møllehave, Svend Bjerg, Erik Aagaard, Johannes Christensen, Helge Elbæk, Kaj Mogensen, Jens Torkild Bak.