Fortsæt til hovedindholdet
Udvalget for teologisk efteruddannelse
Homiletisk netværk

Homiletisk netværk

Homiletisk netværk i Helsingør Stift er et netværk for alle præster i stiftet. Der arrangeres jævnligt inspirationsarrangementer for præster, ofte i samarbejde med Københavns Stift.

I hvert provsti er der en eller flere tovholdere for netværket, og der arrangeres prædikenworkshop for interesserede præster i provstiet.  

Tidligere inspirationsmøder har blandt andet omhandlet faste og prædiken, hvor lektor i Ny Testamente ved Københavns Universitet, Jesper Tang Nielsen, har holdt oplæg om, hvilke udfordringer der er i fastetidens tekster, og hvordan eksegese og prædikenforberedelse går i spænd, når det handler om fastetidens tekster. 

Du kan også finde gode tips til den gode prædikenforberedelse her.

Kontakt:
Karina Juhl Kande

Mail: kjk@km.dk
Tlf.: 2137 0011