Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Udvalget for religionspædagogik

Udvalget for religionspædagogik

Baggrundsgruppe og dialogpartner for biskoppens religionspædagogiske konsulenter i Helsingør Stift.

Udvalget er nedsat af Stiftsrådet og har folkekirkens pædagogiske arbejde som fokusområde, herunder:

- At bidrage til religionspædagogisk kvalificering af arbejdet i sogne og provstier i Helsingør Stift i forhold til alle aldersgrupper og på tværs af generationer

- At arrangere kurser og workshops for præster, ansatte og frivillige i Helsingør Stift

- At bidrage til netværksdannelse i stiftet inden for det religionspædagogiske område

Udvalget er ansvarlig for et budget afsat til de ovenfor nævnte formål.

Udvalgets virksomhed er forankret i de overordnede strategiske målsætninger for Helsingør Stift, som fastlægges af biskoppen og Stiftsrådet. Udvalget aflægger årligt skriftlig rapport til stiftsrådet om sin virksomhed forud for landemodet.

Udvalget er faglig sparringspartner for stiftets religionspædagogiske konsulent / -konsulenter.

Udvalgets formand er en af stiftets provster og udpeges af biskoppen. Stiftsrådet udpeger en repræsentant, der er medlem af udvalget i Stiftsrådets funktionsperiode. Herudover tæller udvalget 5 medlemmer, der udpeges af biskoppen efter indstilling fra udvalgets formand, genudpegning kan finde sted, dog kun en gang. Disse medlemmer er valgt for 4 år, men sådan at der hvert år skiftes 1-2 medlemmer.

Udvalgets medlemmer: 

Provst Eigil Lundholm Saxe (formand)
Sognepræst Marianne Arup Fischer
Konsulent i Folkekirkens skoletjeneste og sognepræst Anne Birgitte Zoëga Kirke- og Kommunikationsmedarbejder Anne-Marie Hartoft-Jacobsen Sognepræst Anders Niemeier Lindegaard
Sognepræst og stiftsrådsmedlem Kim Eluf Fischer Nielsen

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med børn og unge, sognepræst Susanne Norsk Østrup Leiding. Kontakt: Telefon: 2154 4453, mail: snl@km.dk
Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med ældre, sognepræst 
Bodil Olesen. Kontakt: Telefon: 4970 0035, mail: boo@km.dk

Provst Eigil Lundholm Saxe

Formand for Udvalget for religionspædagogik, provst Eigil Lundholm Saxe

Pernille Nærvig

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med børn og unge, sognepræst Susanne Norsk Østrup Leiding

Bodil Olesen

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med ældre, sognepræst Bodil Olesen


Den religionspædagogisk konsulents opgaver:

At støtte det religionspædagogiske arbejde i Helsingør Stift.

At give generel og praktisk rådgivning og vejledning omkring konfirmations-forberedelse og anden kirkelig undervisning

At hjælpe og rådgive i forbindelse med etablering af kirke-skoletjenester i stiftet.

At oprette kurser, vejledningsgrupper og videreuddannelse inden for kirkelige undervisning.

At deltage i møder og konventer på provsti- og sogneplan, hvor man ønsker at diskutere og arbejde med religionspædagogiske spørgsmål.

Kontakt...