Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Udvalget for kommunikation
Kommunikationskonsulenterne interviewer biskoppen

Udvalget for kommunikation

Udvalget er nedsat af stiftsrådet og har som formål at kvalificere kommunikationsindsatsen i Helsingør Stift inden for de overordnede strategiske målsætninger for Helsingør Stift, som fastlægges af biskoppen og Stiftsrådet.

Udvalget arbejder på et overordnet niveau med:

- At understøtte stiftets interne kommunikation via nyhedsbreve, sociale medier og netværksdannelse blandt folkekirkens medarbejdere i stiftet vedr. kommunikation

- At understøtte stiftets eksterne kommunikation og bestræbelsen på at synliggøre folkekirkens centrale plads i samfundet i og uden for Helsingør Stift

Udvalget er ansvarlig for et budget afsat til kommunikative formål. Udvalget aflægger årligt skriftlig rapport til stiftsrådet om sin virksomhed forud for landemodet.

Udvalget er faglig og strategisk sparringspartner for stiftets kommunikationskonsulenter.

Udvalgets formand er en af stiftets provster og udpeges af biskoppen. Stiftsrådet udpeger en eller to repræsentanter, der er medlem af udvalget i Stiftsrådets funktionsperiode. Herudover tæller udvalget 4 medlemmer, der udpeges af biskoppen efter indstilling fra udvalgets formand, genudpegning kan finde sted, dog kun en gang. Disse medlemmer er valgt for 4 år, men sådan at der hvert år skiftes 1 medlem.

Udvalgets rotation gennemføres umiddelbart efter sommerferien.

Udvalgets medlemmer: 

- havde konstituerende møde i 2022: 

Biskop Peter Birch 
Provst Ove Kollerup Nielsen 
Provst Rebecca Rudd 
Stiftsrådsmedlem Claus Johan Due Jensen 
Stiftsrådsmedlem Annette Margrethe Dalitz Dragsdahl 
Sognepræst Jannik Theilgaard 

Årsberetning for kommunikationsudvalget 2022-2023 

 

Biskop Peter Birch

Biskop Peter Birch

Provst Ove Kollerup

Provst Ove Kollerup, Glostrup Provsti

Provst Rebecca Rudd

Provst Rebecca Rudd, Ballerup-Furesø Provsti

Kommunikationskonsulenter:

  • Steen Toft Winther (fuld tid). Mail: stewi@km.dk, telefon 2347 3364
  • Benjamin Birk Christophersen (fuld tid). Mail: bbch@km.dk
  • Sille Arendt (deltid). Mail: mcar@km.dk, telefon 3044 4110
Steen Toft Winther

Kommunikationskonsulent 
Steen Toft Winther

Tlf: 2347 3364
E-mail: stewi@km.dk

Sociale medier, hjemmeside, rådgivning, pressehenvendelser. Cand.mag. i litteraturvidenskab.

Kommunikationskonsulent
Rikke Lyskjær-Rudbæk
 Tlf. 4033 2921
E-mail: 
rily@km.dk

Malene Bjerre

Kommunikationskonsulent
Benjamin Birk Christophersen
(ORLOV)

Tlf: 4033 2921
E-mail: bbch@km.dk

Sociale medier, hjemmeside, rådgivning, pressehenvendelser.
BA i religionsvidenskab og cand.mag. i journalistik

Kommunikationskonsulent og fotograf
Sille Arendt

Tlf. 3044 4110
E-mail: mcar@km.dk