Stiftsudvalg
Religionspædagogisk udvalg

Religionspædagogisk udvalg

Baggrundsgruppe og dialogpartner for biskoppens religionspædagogiske konsulenter i Helsingør Stift


 

Udvalgets medlemmer:

Provst Eigil Lundholm Saxe (formand)
Sognepræst Per Melhof
Sognepræst Charlotte Chammon
Charlotte Slot, Folkekirkens skoletjeneste
Sognepræst Mikke Højholt

Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med voksne sognepræst Marianne Fischer
Religionspædagogisk konsulent for arbejdet med børn og voksne sognepræst Camilla Eriksen

   

Religionspædagogisk udvalg er baggrundsgruppe og dialogpartner for biskoppens religionspædagogiske konsulenter i Helsingør Stift, og har blandt andet til formål

  • at overveje alle aspekter af folkekirkens pædagogiske arbejde
  • at medvirke til en formidling af den danske og internationale religionspædagogiske og almenpædagogiske debat til præster, lærere, menighedsråd, kateketer, sognemedhjælpere og andre kirkelige medarbejdere i Helsingør Stift
  • at tage initiativer til, at debat af religionspædagogiske spørgsmål af både teoretisk pædagogisk, didaktisk og metodisk art også finder sted i Helsingør Stift.

Udvalget tager herudover initiativ til eller tilskynder andre til at afholde møder, kurser og konferencer om religionspædagogiske spørgsmål. Områderne kan dreje sig om såvel børn, mini-konfirmander, konfirmander, unge og voksne.


 


Den religionspædagogisk konsulents opgaver:

At støtte det religionspædagogiske arbejde i Helsingør Stift.

At give generel og praktisk rådgivning og vejledning omkring konfirmations-forberedelse og anden kirkelig undervisning

At hjælpe og rådgive i forbindelse med etablering af kirke-skoletjenester i stiftet.

At oprette kurser, vejledningsgrupper og videreuddannelse inden for kirkelige undervisning.

At deltage i møder og konventer på provsti- og sogneplan, hvor man ønsker at diskutere og arbejde med religionspædagogiske spørgsmål.

Kontakt...