Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Bibelselskabets stiftsudvalg

Bibelselskabets stifts-udvalg for Helsingør Stift

Udvalgets opgaver: 

Bibelselskabet har i hvert af folkekirkens stifter et udvalg - stiftsudvalget - hvis medlemmer indgår i Bibelselskabets repræsentantskab.

Stiftsudvalget arbejder for Bibelselskabets formål i Helsingør Stift. Gennem udbredelse af bladet BIBELEN OG VERDEN, der belyser Bibelselskabets arbejde i Danmark og internationalt, samt ved udstillinger, møder, foredrag og andre arrangementer skabes interesse for Bibelens fortællinger og dens historiske forankring.

Stiftsudvalget kan via Bibelselskabet stille udstillingsmaterialer til rådighed for kirker, skoler og andre i Helsingør Stift, der ønsker at skabe interesse om Bibelen. I et vist omfang tilbyder stiftsudvalgets medlemmer også selv at tage ud for at fortælle om emner i relation til Bibelselskabets arbejde.

Udvalgets medlemmer: 

Mette Dansøn (udvalgets formand) 
Grethe Bahne Madsen 
Eva Berger 
Hjørdis Hammer úr Skúoy Kjærsgaard 

Desuden støttes udvalget af: 
Hans Arne Jensen 
Ole Engel 

Bibelselskabets arbejde

Hvis I skal have et større sogne- eller provstiarrangement, kan Stiftsudvalget give gode ideer til oplægsholdere med fokus på:

  • Arbejdet med at oversætte Bibelen til nutidsdansk
  • Arbejdet med bibelsk sjælesorg
  • Bibelselskabets internationale arbejde
  • Bibelselskabets seneste udgivelser

Hent mere inspiration på Bibelselskabets arrangementskalender, eller skriv til Bibelselskabet på mailen bibelselskabet@bibelselskabet.dk. Eller kontakt et af stiftsudvalget medlemmer.

Søg viden i Bibelselskabets brevkasse:

Vidste du, at Bibelselskabet har en brevkasse, hvor man kan spørge om centrale begreber, traditioner, fortolkninger mv. https://www.bibelselskabet.dk/brevkasse

Seneste nyheder fra Bibelselskabet:

https://www.bibelselskabet.dk/nyheder
 


Medlemmerne er:

Mette Høyer Dansøn, præst i Vestervang Kirke mhh@km.dk, telefon 2384 6347

Eva Berger, præst i Melby Kirke evbe@km.dk, telefon 4792 3055

Grethe Bahne Madsen, formand for Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd, medlem af Frederikssund Provstiudvalg madsen.ullemose@mail.dk, telefon 4731 6756 eller 2921 6802

Hjørdis Kjærgaard, hjkj@km.dk, telefon 3058 8545

Desuden deltager:

Hans Arne Jensen, koordinator for ambassadørudvalget i Bibelselskabet lt.ha@jensen.mail.dk, telefon 5120 4872 eller 4818 4560

Ole Engel, ambassadør og behjælpelig med at arrangere udstillinger, repræsentant for Baptistkirken ole.engel@mail123.dk, telefon 23618619