Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsbidrag
Regnskab og budget
møde i stiftsrådet

Regnskab og budget

Stiftsrådet fastsatte i februar 2023 størrelsen af det bindende stiftsbidrag i Helsingør Stift for 2024 til kr. 6.486.836. Beløbet administreres af Stiftsrådet i samarbejde med stiftsadministrationen. Anvendelsen af stiftsbidraget skal være i overensstemmelse med § 23a i lov om folkekirkens økonomi.

Lov om folkekirkens økonomi § 23 a:

Stk. 1. Stiftsudvalget vedrørende økonomi kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Bidraget kan ikke overstige 1 pct. af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet.

Stk. 2. Bidraget anvendes efter stiftsudvalgets beslutning og kan bruges til følgende aktiviteter:

  1. Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster.
  2. Formidling af kristendom.
  3. Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter.

Stk. 3. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om budget, regnskab og revision m.v. af det bindende bidrag.