Stiftsrådet
Stiftsbidrag

Stiftsbidrag

Orientering om det bindende stiftsbidrag

Med vedtagelsen af lov 531 af 6. juni 2007 er der indsat en 
§ 23a i lov om folkekirkens økonomi. Denne ændring giver mulighed for, at stiftsrådet kan udskrive et bindende stiftsbidrag.

Stiftsrådet har fastsat rammen for stiftsbidraget således:

2019:

Stiftsbidraget var kr. 3.550.000

2020:

Stiftsbidraget er kr. 3.550.000

2021:

Stiftsbidraget er fastsat til kr. 3.550.000

 

De opgaver, der finansieres af stiftsbidraget, skal understøtte en samlet set bedre opgavevaretagelse i stiftet. 

Cirkulære nr. 65 af 3.8.2009 om udskrivning af bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne. 

Årsrapport for stiftsmidler

Årsrapport for stiftsmidler 2019 for Helsingør Stift

Årsrapport for stiftsmidler 2018 for Helsingør Stift

Årsrapport for stiftsmidler 2017 for Helsingør Stift

Årsrapport for stiftsmidler 2016 for Helsingør Stift

Årsrapport for stiftsmidler 2015 for Helsingør Stift

Årsrapport for stiftsmidler 2014 for Helsingør Stift

Årsrapport for stiftsmidler 2013 for Helsingør Stift

Årsrapport for stiftsmidler 2012 for Helsingør Stift


Budget og regnskab

Regnskab og budget kan læses herunder. Hvert år offentliggøres budget for anvendelsen af dette og kommende års stiftsbidrag, udarbejdet og besluttet af Stiftsrådet i samarbejde med stiftsadministrationen. 
Læs mere...