Kommende møder
Dagsorden

Dagsorden for stiftsrådsmøde

Her vil dagsordenen for det kommende stiftsrådsmøde blive lagt op.


Næste møde afholdes den 19. november 2020.

Dagorden er tilgængeligt primo november.