Kommende møder
Dagsorden

Dagsorden for stiftsrådsmøde

Her vil dagsordenen for det kommende stiftsrådsmøde blive lagt op.


Næste møde afholdes den 4. marts 2021.

Dagorden er tilgængeligt ultimo februar 2021.