Kommende møder
Dagsorden
stiftsrådet holder møde

Dagsorden for stiftsrådsmøde

Her vil dagsordenen for det kommende stiftsrådsmøde blive lagt op.


Næste møde afholdes den 18. november 2021. Dagsorden vil være tilgængelig primo/medio november.