Kommende møder
Dagsorden

Dagsorden for stiftsrådsmøde

Her vil dagsordenen for det kommende stiftsrådsmøde blive lagt op.


Næste møde afholdes den 3. september 2020.

Dagorden er tilgængeligt medio august.