Nyt om navne
Nyheder

Ny provst i Frederiksværk: ”Præster skal ikke kun være teologisk dygtige, de skal også være dygtige kollegaer”

NYT OM NAVNE: Sophie Juel vil som ny provst i Frederiksværk fokusere på det gode kollegaskab. Og så er det vigtigt for hende, at kirken forholder sig til den tid, den befinder sig i.

Sophie Juel

”Vi har så meget godt i folkekirken, men der skal også være plads til at kigge indad og spørge sig selv, om der er noget, vi kunne gøre bedre,” siger Sophie Juel, der er ny provst i Frederiksværk. Privatfoto. 

Af Steen Toft Winther

Inden Frederiksværks nye provst Sophie Juel begyndte på teologi, var hun et smut forbi statskundskab. Som provst glæder hun sig til at kombinere begge fag og beskæftige sig med det, hun kalder ”teologien i økonomien, administrationen, bygningerne og de ydre rammer”. Den slags arbejde ligger nemlig i hendes DNA, siger hun.

Egentligt troede Sophie Juel, at muligheden for et provsteembede ville ligge lidt længere ude i tiden, men da stillingen blev slået op, gik alt op i en højere enhed. Som præst er hun vant til små landsogne – både i Sønderjylland og her på Sjælland – og den erfaring ser hun frem til at tage med sig til Frederiksværk, der på mange måder ligner det, Sophie Juel kender og holder af.

Det handler om det gode arbejdsmiljø

Et af de områder, der ligger Sophie Juel særligt på sinde, er det gode arbejdsmiljø. Hun har været medlem af arbejdsgruppen omkring initiativet ”Vi vil bryde tavsheden”, som har rettet fokus mod trivsel på folkekirkens arbejdspladser, og det første, hun vil gøre som ny provst, er at tage ud til alle sogne i provstiet og tale med præsterne en til en.

”Det kan godt være, at mange af præsterne slet ikke har brug for en snak om arbejdsmiljø, men så kan vi tage en kop kaffe og lære hinanden bedre at kende. Det handler det gode kollegaskab jo også om,” siger Sophie Juel og fortsætter, ”Præster skal ikke kun være teologisk dygtige, de skal også være dygtige kollegaer.”

For Sophie Juel er det vigtigt at gribe konflikter i opløbet. Hun fortæller, at hendes dør ikke bare er åben, men at hun insisterer på, at man kommer til hende, hvis der er noget i ens arbejdsmiljø, der ikke fungerer.

”Jeg vil ikke være en provst, som først kommer ind i billedet, når det hele er ved at brase sammen,” siger hun og tilføjer, at selvom hun indledningsvist vender blikket mod præsternes trivsel, er arbejdsmiljø et emne, der berører alle – både ansatte, menighedsråd og frivillige.

”Vi har så meget godt i folkekirken, men der skal også være plads til at kigge indad og spørge sig selv, om der er noget, vi kunne gøre bedre,” siger hun.

Grønne ambitioner og mental sundhed

Frederiksværk Provsti har høje ambitionerne for den grønne omstilling, fortæller Sophie Juel, og hun ser frem til at arbejde videre med både nye og eksisterende projekter, der kan dreje kirken i en endnu grønnere retning.

”Grøn kirke går godt i spænd med kirken i sommerlandet og de smukke naturområder i Frederiksværk Provsti. Når man har så meget natur som her, er det lettere at se, når der bliver mindre af den, og derfor er det så vigtigt at begrænse kirkernes udledning af CO2 og gøre en indsats for både klima og miljø,” siger hun.

En kirke, der kerer sig om miljøet, er også en del af Sophie Juels vision for en kirke i tiden. Hun fortæller, at kirken skal forholde sig til, at vi er i 2022 og udfordringerne i samfundet har udviklet sig gennem årene. Ganske vist har folkekirken bygningerne og traditionerne under armen, men det er vigtigt, at tiden præger teologien, aktiviteterne og forkyndelsen.

Sophie Juel peger blandt andet på, at mange børn og unge trives dårligere. De lever i et præstationssamfund, hvor de konstant måles og vejes, skoledagene er blevet længere og verden omkring dem er fyldt med larm og forstyrrelser. De unges mentale sundhed er altså under pres, især efter corona, og her har kirken en masse at byde ind med, mener Frederiksværks nye provst.

”Kirken skal åbne dørene og tilbyde de unge et sikkert sted at være den, man er. Vi kan tilbyde et andet slags fællesskab, end de unge måske er vant til,” siger hun og afslutter: ”Det kan måske lyde lidt banalt, men jeg kan ikke komme i tanke om andre steder i vores samfund, hvor du kan komme ind i et rum, hvor der er plads til bare at være dig.”

Sophie Juel indsættes den 22. maj som sognepræst i Helsinge Kirke, og til landemode den 1. oktober bliver hun kreeret som provst sammen med Marianne Telling, som tiltrådte som provst i Rudersdal tilbage i januar.

Læs interviewet med Marianne Telling her.

Sophie Juel
 

Sophie Juel er 41 år og har to sønner på hhv. 10 og 5 år.

 

Hun er født og opvokset i Rungsted Kyst, og har tidligere været kirkebogsførende sognepræst i Vipperød Sogn i Holbæk og Nordborg-Oksbøl Pastorat i Sønderborg.

 

Inden Sophie Juel blev præst, arbejdede hun blandt andet som teenkonsulent i KFUM og KFUK i Helsingør.