Fortsæt til hovedindholdet
Nyt om navne
Nyheder

"Mennesker skal føle sig inkluderet i kirkens fællesskab, uanset hvem de er"

Kenneth Lund Sørensen er ny præst i Helsinge-Valby Pastorat, hvor han også er døbt og konfirmeret. Læs her hans tanker om at være præst.

Jeg er 37 år gammel og er ansat som sognepræst i Helsinge-Valby Pastorat fra 1. maj 2024. Jeg er det ældste barn i en søskendeflok på seks og er født og opvokset i Helsinge, hvor jeg har boet det meste af mit liv. Jeg er både døbt og konfirmeret i Helsinge Kirke, så det betyder meget for mig at skulle være præst samme sted.  

Hvordan vil du gerne være som præst?  

Jeg vil gerne være imødekommende og åben og jeg vil bestræbe mig på at møde folk der, hvor de er. Jeg vil signalere, at jeg er ligeså meget præst for dem, der måske kun kommer i kirken ved særlige lejligheder, som for dem der er faste kirkegængere. Præsten skal være én, man har tillid til uanset hvilket forhold, man har til kirken. Jeg håber også, at jeg som præst vil kunne gøre en forskel for andre mennesker i livets forskellige faser, både når livet gør ondt og i glædelige stunder.  

Hvad ser du mest frem til ved at starte i sognet? 

Det er et godt sted med gode kollegaer. Jeg er blevet virkelig godt taget i mod af alle, og så synes jeg, at det er spændende og meget stort at skulle være præst i den by, hvor jeg er født og opvokset.  

Hvad er det bedste sted i Bibelen - hvorfor? 

Et af de smukke steder i Bibelen synes jeg er salme 139,1-18, hvor der blandt andet står: Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. For mig udtrykker det en kerne i det kristne gudsbillede, at alle mennesker er noget særligt for Gud, og selvom du måske er glemt og overset af alle andre mennesker, så er du aldrig glemt af Gud.  

Hvornår synes du, det er svært at være kristen? 

Jeg synes ikke, at jeg kan adskille, hvornår det er svært at være kristen fra, hvornår det er svært at være menneske. Det er svært, der hvor livet gør ondt, og når der er krig og ufred i verden. Men samtidig kan troen være med til at give tilliden til, at Gud er med os, også når livet er fyldt med modgang og smerte.  

Hvad er kirkens vigtigste opgave i vores tid? 

Kirken skal være et sted, der kan give tro og håb til mennesker i en verden, der også i dag kan føles forvirrende og uoverskuelig. Derfor er det vigtigt, at mennesker føler sig inkluderede i kirkens fællesskab, uanset hvor de befinder sig i livet. Jeg tror derfor, at det er vigtigt, at kirken både er bevidst om sine traditioner, men samtidig er orienteret mod det moderne menneskes vilkår.

Hvorfor valgte du at blive præst? 

Det er nok heller ikke noget, der altid har ligget i kortene, at jeg skulle være præst. Jeg kommer ikke fra en præstefamilie, så det var ikke et oplagt valg. Jeg læste historie og derefter mellemøststudier efter gymnasiet, så erkendelsen af at jeg gerne ville være præst, voksede først frem i løbet af studietiden. Da jeg var ved at være færdig med uddannelsen i mellemøststudier, kom jeg til den erkendelse, at jeg gerne ville læste teologi. Så tanken om at blive præst er noget, der har taget en del år at nå frem til. Men nu føler jeg, at jeg er, hvor jeg skal være.  

Har du en teologisk mærkesag? 

Hvis man kan kalde det en mærkesag, så er det at mennesker skal føle sig inkluderet i kirkens fællesskab, uanset hvem de er.  

Hvilken bog ligger på dit natbord?  

I øjeblikket læser jeg ”One dollar man” af Ole Sønnichsen. Jeg læser meget historiske romaner og også meget faglitteratur. Og så har Augustins ”Bekendelser” betydet meget for mig.