Nyt om navne
Nyheder

"I trosforholdet til Gud er du den lille"

NYT OM NAVNE: Det gør Oliver Stuhr glad, når han møder eller hører om mennesker, som har handlet modigt og uselvisk.

(Privat foto)

Oliver Stuhr er ansat i Vallensbæk Kirke. Han er 46 år, har en søn på 7 år og bor i Rødovre. Tidligere har han været landsbypræst i Nørre Alslev og senest i Greve sogn.

Hvad kan du bedst lide ved at være præst?
Jeg holder meget af dynamikken mellem alt det relationelle og det refleksive. Samtalerne, det kollegiale, al den udadvendte aktivitet, som bliver kanaliseret ind i mit tænkearbejde. Her omsættes al den menneskelige kontakt til tanker der udtrykkes i tekster, taler og prædikener, når de her i studerekammeret møder evangeliet. En gentagende cirkelbevægelse, der giver liv og fornyelse i min forståelse og formidling af kristendommen.

Hvad er efter din mening kirkens opgave i lokalsamfundet?
Kirkens opgave er først og fremmest at forkynde evangeliet og formidle kirketraditionerne på et måde, som passer til det lokale sted. Derudover skal kirken være en samlende kraft i lokalområdet ved at være åben og lydhør over for menighedens ønsker.

Hvad er din yndlingssalme?
Min yndlingssalme er for øjeblikket Jørgen Michaelsens ”At tro er at komme”. Den udtrykker på enkel og genial vis nogle meget grundlæggende sandheder om, hvad tro er: ”At tro er at stille sig ind under Ordet som myndigt får røst. Og føle sig tiltalt, og tåle dets sandhed og gribe dets trøst”.

Det er en meget vigtig iagttagelse, Jørgen Michaelsen her gør sig, at det ikke nytter noget at man sætter sig på højde med eller over evangeliet. Hvis man læser evangeliet som enhver anden tekst, så står man ikke i rette forhold til det. Jeg synes, at disse linjer burde stå som indledning i enhver bibel, der udgives. Som en erindring til os, der læser, om, at du i trosforholdet til Gud er den uvidende og den lille.

Hvad gør dig glad?
Det gør min søn på syv år. Når jeg mærker hans fuldstændig umiddelbare tilgang til verden og hans fritstrømmende og uforbeholdne kærlighed. Og så gør det mig glad, hver gang jeg møder eller hører om mennesker, som har handlet modigt og uselvisk.

Har du en leveregel?
Kærlighedens vej er altid den rigtige.

Hvad ville du gerne være, da du var barn?
Da jeg var dreng, ville jeg gerne være kok. Glæden ved at lave mad og alt det sanselige, der er forbundet med det, har jeg stadig.

Hvilken bog ligger på dit natbord?
I øjeblikket læser jeg David Berlinskis bog ”The Deniable Darwin”, som udfordrer evolutions-teorien. Jeg er igennem Youtube-forelæsninger blevet opmærksom på den lukkede ortodoksi, der hersker i det videnskabelige miljø omkring det at udfordre det vedtagne. Det kender vi jo fra mange miljøer, også det kristne - at vi måske sommetider lukker os om selv og ikke lytter til nye indsigter, der kan skubbe lidt til vores forståelse.