Fortsæt til hovedindholdet
Nyt om navne
Nyheder

Ny stiftskonsulent: Øget videndeling skaber gode rammer for kirkens lokale arbejde

Pernille Nærvig Petersen er ny stiftskonsulent i Helsingør Stift fra d. 1. marts. Hun ser frem til at styrke den tværstiftslige erfaringsudveksling, så folkekirken kommer til at stå endnu stærkere lokalt, regionalt og nationalt.

”Vi skal vise, at kristendom og kirke tilbyder mening, liv, glæde og fællesskab – både til dem der i forvejen bruger kirken, og dem der ikke af sig selv kommer til os," siger Pernille Nærvig Petersen

Af Benjamin Birk Christophersen

”Jeg har i mange år arbejdet med facilitering og udvikling af folkekirkens indsatser, og jeg glæder mig rigtig meget til, at understøtte arbejdet med stiftsrådets og biskoppens fokusområder i de kommende år,” siger den nye stiftskonsulent.

Pernille Nærvig Petersen er fra den 1. marts ansat som stiftskonsulent i Helsingør Stift. Hun har haft forskellige konsulentroller i Helsingør Stift siden 2006, senest uddannelses- og religionspædagogisk konsulent. Sideløbende med den nye stilling som stiftskonsulent fortsætter hun som uddannelseskonsulent.

I rollen som stiftskonsulent får Pernille Nærvig Petersen ledelsesansvaret for stiftets konsulenter og skal understøtte og udvikle det tværstiftslige arbejde med stiftsrådets fokusområder. Alt sammen til gavn for de enkelte sogne i stiftet.

”Folkekirkens arbejde er båret af det lokale engagement – fra præster, øvrige ansatte og fra menighedsrådet og de andre frivillige. Det er dér indsatsen ligger og det er dér kirken gør en forskel. Stiftet og stiftets konsulenter skal understøtte arbejdet.

Der er travlt derude. Der er meget arbejde, der skal gøres. Og det kan være svært at finde tid til vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af sogne- og provstigrænser. Men vi har brug for den inspiration, som vi får fra andre. Også der hvor vi ikke er enige, men alligevel får sat tanker i gang af at høre om, hvordan andre griber det an,” siger Pernille Nærvig Petersen.

Sammen kan vi blive endnu bedre

Helsingør Stiftsråd har sat en retning for deres arbejde i de næste år og Pernille Nærvig Petersen glæder sig til at understøtte arbejdet med øget erfaringsudveksling og inspiration på tværs af sogne- og provstigrænser.

”Der er blevet gjort et stort stykke arbejde med at identificere, hvilke områder der i den kommende tid skal have et ekstra fokus. Prioriteringerne springer ud af lokale erfaringer og udfordringer, og jeg vil gøre mit bedste for at skabe gode rammer og understøtte de mennesker, der arbejder med det,” siger hun.

Læs mere om stiftsrådets fokusområder her

”Ved nogle af fokusområderne har vi alle erfaringer, som vi kan bygge videre på. Andre fokusområder vil kun være relevante i nogle sogne. Og nogle gange skal vi gå af helt nye veje og iværksættes nye tiltag. Jeg glæder mig til at være med til at styrke vores fælles folkekirke.

Der er ikke one-size-fits-all, for vores folkekirke er mangfoldig og lokal. Og sådan skal det være! Men vi kan lade os inspirere af hinanden i vores fælles grundlæggende opgave. At forkynde evangeliet,” siger Pernille Nærvig Petersen og uddyber:

”Vi skal vise, at kristendom og kirke tilbyder mening, liv, glæde og fællesskab – både til dem der i forvejen bruger kirken, og dem der ikke af sig selv kommer til os.”

CV - Pernille Nærvig Petersen

Pernille Nærvig Petersen har været religionspædagogisk konsulent i Helsingør Stift fra 2006-18 og uddannelseskonsulent fra 2018-21. Alle årene har hun sideløbende arbejdet som sognepræst. Først i Herstedvester Kirke frem til 2011, og derefter i Brøndbyøster Kirke, hvor hun senere blev daglig leder. I 2021 valgte hun at dedikere sig fulgt ud til konsulentrollen og fik det religionspædagogiske konsulentarbejde ind i porteføljen, sammen med rollen som uddannelseskonsulent.

Uddannelse:

 

2017: Pæd. Diplom fra University College Copenhagen (vejledning og supervision).

2000: Cand. Theol. fra Københavns Universitet.

1998: Cand. Mag. i African Studies fra Københavns Universitet.

1996: Makumira Theological College, Lutheran Church of Tanzania.

1991: Teologi på Háskola Íslands (Islands Universitet, Reykjavik).

1989: Farsø Højskole (rejse til Nordkap).

1985: Student fra Espergærde Amtsgymnasium