Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Vejledning til præster: Sådan gør du, hvis du oplever mistrivsel på arbejdspladsen

Her finder du en oversigt over afhjælpende tiltag, som man som præst kan benytte sig af, hvis der er problemer med arbejdsmiljøet.

Arkivfoto.

Af Caroline Kollenberg Thisted og Steen Toft Winther

Hvis arbejdsmiljøet knaser, er det vigtigt at tage hånd om det så hurtigt som muligt. Først når nogen er bekendt med situationen, kan foranstaltninger sættes i værk.

Som udgangspunkt skal problemer løses lokalt, men hvis udfordringerne vokser, kan andre aktører træde til.

Nedenfor finder du en step-by-step vejledning til, hvordan præster kan håndtere dårlig trivsel og arbejdsmiljø, og hvem, de skal tage kontakt til.

Individuelt:

 • Samtaler med provst
  Første trin er at tage en samtale med din provst for at finde fremadrettede løsninger på problemet.
 • Enkeltmands-supervision for præster
  Enkeltmandssupervision er tilbuddet om en sparringspartner for at finde en konstruktiv vej ud af problemer. Det vil typisk bestå af 3-8 møder på 1-1½ times varighed over en periode på ½-1 år, og det er provsten, som man skal henvende sig til.
 • Erhvervspsykolog eller ekstern supervision.
  Hvis provsten vurderer, at situationen ikke kan håndteres ved hjælp af intern enkeltmandssupervision, kan hun ansøge stiftet om et beløb til arbejdspsykolog eller ekstern supervisor.

Gruppe:

 • Gruppesupervision.
  Gruppesupervision støtter den faglige selvforståelse, udvikler blik for egne kompetencer og handlemuligheder, og bearbejder hændelser, som præsten er involveret i. Der åbnes for en ny gruppe med opstart i august. Hvis du ønsker at deltage, kontakt da Caroline Kollenberg Thisted på mail ckt@km.dk eller tlf.: 3070 7626
 • Stiftets rejsehold for samarbejde mellem præster
  Ved kollegiale konflikter/problemer mellem præster kan provsten i samråd med præsterne rekvirere stiftets rejsehold. Processen tilrettes lokalt, og det er varierende, hvor mange møder, der afholdes.

Læs mere om arbejdsmiljø i Helsingør Stift her