Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Vejledning i tavshedspligt

TV2 kan berette om en Facebook-gruppe for præster, hvor der måske er delt personfølsomme oplysninger. Find informationer om præsters tavshedspligt her.

 

Af Steen Toft Winther

Den 18. september bragte TV2 en artikel om mulige brud på præsters tavshedspligt, og den 20. september kunne de berette, at Datatilsynet nu går ind i sagen og undersøger eventuelle brud på GDPR-reglerne.

Sagen drejer sig om en 'lukket' Facebook-gruppe med 1.300 medlemmer, hvor præster har delt potentielt personfølsomme oplysninger med hinanden.

Kirkeministeriet har i den forbindelse udtalt:

"Bestemmelserne om tavshedspligt er ikke til hinder for, at præster kan have en faglig diskussion af generelle problemstillinger, selvom de måtte have deres udspring i konkrete situationer.

Det er en forudsætning, at man i drøftelsen af generelle problemstillinger ikke er i stand til at identificere den eller de personer, som oplysningerne vedrører. Det vil altid komme an på en konkret vurdering, om det er tilfældet."

Stiftskontorcheferne understreger, at det er vigtigt, at gældende regler overholdes - også i "lukkede" facebookgrupper.

Derfor har stiftskontorcheferne lavet en minivejledning om reglerne, som måske kan være til gavn for præster. 

Find den her.

Er der brug for yderligere, kan det være en mulighed at afholde webinarer om tavshedspligt og GPDR.

Hvis du synes, det vil være en god ide, så ret henvendelse til stiftet, ligesom du naturligvis altid er velkommen til at rette henvendelse til stiftet med spørgsmål og mm.