Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Vejledning til pårørende: Når et menneske dør

Afsked under coronaepidemien - information til pårørende fra begravelsesmyndigheden 

Jordpåkastelse sker normalt på kisten, men situationen under coronaepidemien er en undtagelsestilstand, og derfor kan jordpåkastelsen ske på urnen.

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

Når vi mister dem, som vi holder af, har vi særligt brug for at være tætte sammen med vores nærmeste og opleve båndet til andre mennesker. 

Corona-epidemien kræver imidlertid, at vi holder afstand til hinanden, og at vi ikke kan være samlet i en større gruppe.  

Det er en meget vanskelig situation for jer efterladte, men det er helt nødvendigt, at myndighedernes anvisninger for adfærd bliver fulgt af alle pårørende. Ellers kan vi komme til at danne ny smittekæder. 

Husk altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

  • Hold god håndhygiejne, host og nys i engangslommetørklæde eller albuebøjningen
  • Begræns fysisk kontakt, undgå håndtryk, knus og kram og hold 1-2 meters afstand til andre personer i det offentlige rum
  • Vær særligt opmærksom på smittefare i forhold til ældre og kronisk syge, hold altid afstand
  • Personer med symptomer på Covid-19 bør isolere sig

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sst.dk.

 

Begrænset deltagerantal ved begravelser og bisættelser

Der må gerne deltage flere end 10 personer ved begravelser og bisættelser, da de er undtaget fra forbuddet mod at forsamle sig under corona-epidemien. Begravelser og bisættelser kan også forsat finde sted i folkekirkens bygninger, som ellers skal være lukkede for tiden. Der er altså i lovgivningen taget hensyn til de efterladtes særlige behov for at samles og tage afsked med den døde.

Det betyder dog ikke, at alle pårørende nødvendigvis kan deltage i begravelser og bisættelser.

Deltagerantallet er forsat begrænset. Der må maximalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvadratmeter gulvareal i kirkens skib eller det lokale, hvor begravelsen eller bisættelsen bliver afholdt.  Husk at det fastsatte tilladte antal inkluderer samtlige professionelt medvirkende (præst, bedemand, kirketjener mv.)

Deltagerantallet fastsættes ud fra en realistisk og konkret vurdering af, hvordan der i praksis kan holdes den nødvendige afstand mellem deltagerne set i forhold til lokalets indretning og brug. Det tilladte deltagerantal kan derfor være mindre, end lokalets kvadratmeterantal alene tilsiger. I folkekirkens kirker og kapeller er det menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at fastsætte det maximale deltagerantal.

En dødsannonce indrykket i lokale eller landsdækkende dagblade bruges ofte til at invitere bredt til afskedshøjtideligheden. Under Covid-19 pandemien er det en god idé i dødsannoncen at gøre opmærksom på, at dem, I inviterer, vil få personligt besked af jer. Skriv også gerne hvis I holder en  fælles mindehøjtidelighed senere.

Lovgivningen kan findes på www.retsinformation.dk, BEK nr. 370 af 04/04.2020

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213959

 

Andre former for begravelser og bisættelser

Alle efterladte kan være med til at tage afsked, hvis afskedshøjtideligheden bliver udskudt, indtil det igen er muligt at samles.

Reglen om, at alle døde skal jordfæstes eller kremeres indenfor 8 dage, er dog en hindring for at udskyde afskedshøjtideligheden, medmindre højtideligheden afholdes efter, at den døde er blevet jordfæstet eller kremeret. Ved en sådan udskudt højtidelighed vil kisten med afdøde altså være fraværende.

Når en præst fra folkekirken skal medvirke ved en begravelse eller en bisættelse, skal jordpåkastelsesritualet altid finde sted og ske på kisten. Der kan kun undtagelsesvist gives tilladelse til, at jordpåkastelsen foregår på urnen. Situationen under corona-epidemien betragtes som et sådant særligt undtagelsestilfælde.

Ved kremering er det altså i den nuværende situation også muligt at udskyde den kirkelige handling og på den måde give alle efterladte mulighed for at tage del i bisættelsen med jordfæstelsesritualet.

Indtil den udskudte afskedshøjtidelighed bliver afholdt, opbevares urnen på krematoriet eller på kirkegården, hvor den skal nedsættes. En udskudt bisættelse med jordpåkastelsen på urnen kan enten foregå i kirken eller kapellet og forløbe som en almindelig bisættelse, eller den kan foregå på kirkegården i forbindelse med urnenedsættelsen.

Læs mere om begravelsesformer under corona-epidemien på https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/saadan-kan-begravelser-foregaa-under-coronaepidemien

 

Tag hensyn, også til professionelt medvirkende

Vi skal tage afsked med de døde på en måde, hvor vi passer godt på hinanden. 

Ældre mennesker, og personer med underliggende sygdomme er særligt sårbare over for smitte under corona-epidemien. Det er dog også vigtigt at tage hensyn de professionelle, som du og de øvrige efterladte møder i forbindelse med dødsfaldet. 

Præster, bedemænd, kirketjenere, organister, kirkegårdsansatte, blomsterhandlere og andre er i kraft af deres arbejde nødt til at være i kontakt med mange mennesker, som de potentielt kan blive smittet af. Samtidig er der også fare for, at de uforvarende kan bringe smitten med sig videre til mange andre mennesker. 

Hold altid den rette afstand til de professionelt medvirkende ved dødsfald og følg deres anvisninger for din adfærd.