Nyheder
Nyheder

Vær med til at fejre 100 års-jubilæum

Kirker landet over inviteres til at være med, når Folkekirkens Nødhjælp i 2022 fejrer 100 års-jubilæum.

Børn deltager i

Folkekirkens Nødhjælp ønsker at involvere landets sogne og provstier i fejringen af organisationens 100 års-jubilæum. 

Af Kirsten Weiss Mose

Når Folkekirkens Nødhjælp næste år fylder 100 år, ønsker organisationen at give folkekirken en central plads i festlighederne. Der vil være festgudstjeneste den 6. marts i Københavns Domkirke, Folkekirkens Ungdomskor bidrager med koncerter, og folkekirkens sogne inviteres også til at være med. 

Hvis I har lyst til at være en del af fejringen i dit sogn, er der meget frie rammer til at lave sine egne arrangementer inden for Folkekirkens Nødhjælps arbejdsramme. Det kunne være alt fra et foredrag eller filmaften, debat om verdensmål, en dag med fingrene i jorden i kirkehaven, fællesspisning med overskudsmad eller sangtime med håb og handling som tema.

I er velkomne til at kontakte Folkekirkens Nødhjælp for at vende jeres ideer med dem.

Kontakt senior projektleder, Elsebeth Grummesgaard Gjesing: eggj@dca.dk / 5060 2099.

Det begyndte i folkekirken

Folkekirkens Nødhjælp blev etableret af personer fra folkekirken, som efter Første Verdenskrig i 1922 ønskede at hjælpe uden for landets grænser.

Til hverdag er folkekirkens sogne en del af Folkekirkens Nødhjælps lokale arbejde landet over. Det udmønter sig i den årlige sogneindsamling i marts.

Folkekirkens Nødhjælps rådsformand er Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, og der er tradition for, at generalsekretærerne i Folkekirkens Nødhjælp er teologer, de fleste ordinerede præster.
 

Kirkelig fejring af Folkekirkens Nødhjælps 100 års-jubilæum

  • Sangkonkurrence, om en fællessang, som trækker på salme- og højskolesangtraditionen, udskrives sommer 2021.
  • Jubilæumsgudstjeneste 6. marts i Københavns Domkirke, og i en række andre stifters domkirker året igennem.
  • Himmelske Dage i Roskilde, Kristi Himmelfart 2022: Alsang, økumenisk gudstjeneste og stand.
  • Biskopper rejser til Etiopien for at se det internationale arbejde på nært hold, vinteren 2022.
  • 100 års-sogneindsamling i marts og konfirmandkaravane med jubilæumspræg.
  • Sogne laver egne, lokale arrangementer –debat, kultur, foredrag, gudstjenester, fællessang m.m. Med mulighed for at få materialer tilsendt samt at få arrangementer i fælles kalender.
  • Alsangsarrangementer i samarbejde med Folkekirkens Ungdomskor

Læs mere om den kirkelige fejring af 100 års-jubilæet her

Folkekirkens Nødhjælps formål er...

at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd.

 

Folkekirkens Nødhjælp udfører nødhjælps- og udviklingsarbejde, herunder humanitær minerydning, i tæt samarbejde med kirkelige og andre trosbaserede og sekulære samarbejdspartnere.