Nyheder
Nyheder

Teologistuderende: Før karrieredag var jeg i tvivl

Hvordan er det at være præst? Det spørgsmål fik Kjerstin Tetzlaf og 24 andre teologistuderende mange gode svar på til en karrieredag arrangeret af de tre sjællandske stifter i fællesskab.

Deltagerne på karrieredagen drikker kaffe og snakker sammen.

Snakken går ved bordene. (Foto: Kirstine Rasmussen)

Af Sidsel Drengsgaard, kommunikationsmedarbejder i Roskilde Stift, og Malene Bjerre

Fredag eftermiddag summer konventhuset af liv, da 25 teologistuderende er på besøg for at få svar på spørgsmålet: Hvordan er det at være præst?

Og det er der ikke bare ét, men mange svar på.

Derfor har arrangørerne – Roskilde Stift, Helsingør Stift og Københavns Stift – indbudt en stribe præster, en provst, en biskop og tre uddannelseskonsulenter til at komme med deres bud.

De studerende talte både med præster i byen, på landet, en arresthuspræst, en vikarpræst og præster, der er nye i embede og mere erfarne præster.

Gav afklaring

29-årige Kjerstin Tetzlaf deltog i karrieredagen. Hun er teologistuderende på femte semester og har den seneste tid overvejet, om hun skal fortsætte på kandidatdelen af uddannelsen.

”Jeg tilmeldte mig arrangementet, fordi jeg har været usikker på, hvad det egentlig vil sige at være præst, så jeg tænkte, at her var en mulighed for at undersøge det,” siger Kjerstin Tetzlaf.

Hun fortæller, at præsternes oplæg gjorde det mere virkeligt og konkret for hende, hvad det vil sige at være præst.

”Jeg blev virkelig smittet af deres glæde ved deres arbejde. Det virkede til, at de hvilede meget i sig selv. En af præsterne fortalte, hvordan hun havde været i tvivl om, hvorvidt hun skulle være præst, men at hun var landet det rigtige sted. Hendes fortælling kunne jeg virkelig spejle mig i,” fortæller Kjerstin Tetzlaf. 

Efter karrieredagen har hun besluttet, at hun vil fortsætte på teologistudiet.

”Jeg fik et indblik i, at en præsts hverdag kan se ud på mange forskellige måder. Nogle prædiker hver søndag, andre en gang om måneden. Andre har mange møder og koordinationsopgaver. Der er forskel på land og by. De forskellige fortællinger fik mig til at overveje, hvor jeg skal søge hen i fremtiden,” siger hun.

Verdens bedste job

Christina Seersholm, der er præst i Lynge og Uggeløse Kirker, var en af præster, der var inviteret med for at fortælle, og hun var glad for at kunne give de studerende et indblik i livet som præst. 

"Karrieredagen er et super initiativ fra de tre stifter, og jeg håber, der kommer mange flere," siger Christina Seersholm. "Som studerende gør man sig mange forestillinger om præstearbejdet, og det at vi kunne være med til at give dem et ærligt indblik i vores meget forskellige hverdage og arbejdsvilkår, i nogle af de udfordringer, man kan møde, og ikke mindst i glæden ved arbejdet, håber jeg har bidraget til, at de vælger præsteembedet til. Vi havde en god og hyggelig eftermiddag og aften."

Hun fortæller, at det var vigtigt for hende at være ærlig i sit oplæg om livet som præst. "Det er måske ikke så udbredt at være ærlig om de udfordringer man kan støde ind i, når man er inviteret til at være en slags levende reklamesøjle for et erhverv, men det var vi alle otte, og samtidig var det også tydeligt at vi alle elsker vores arbejde. Det er virkelig verdens bedste job at være præst."

Bliver en tradition

Planlægningsgruppen bag karrieredagen er enige om, at det fremover skal være en tradition med sådanne karrieredage. Tanken er, at værtsrollen skal gå på skift imellem de tre stifter. 

”I stifterne vil vi gerne bidrage til, at de studerende fuldfører deres kandidatuddannelse, kommer på pastoralseminariet og kommer ud at virke som præster i folkekirken. Derfor er tiltag som dette så vigtigt,” siger uddannelseskonsulent i Helsingør Stift Pernille Nærvig Petersen. 

På karrieredagen blev de studerende også informeret om muligheden for i løbet af studietiden at komme i både lønnet og ulønnet praktik i stifterne. I Helsingør Stift skal man henvende sig til Pernille Nærvig, hvis man er interesseret i et sådant forløb. Så vil hun i samarbejde med den studerende tilrettelægge et praktikforløb, der matcher den studerendes og stiftets ønsker.