Fortsæt til hovedindholdet

Teologi for voksne

Tro og tanke er ikke modsætninger, men er i teologien dybt forbundet.

Peter Birch, biskop over Helsingør Stift
Biskop Peter Birch

Teologi er troens eftertanke. Tro og tanke er ikke modsætninger, men er i teologien dybt forbundet. Hvad er det, vi tror på? Hvordan former vores tro samfund, gudstjeneste, liv? Hvordan formulerer vi troen i et sprog, der gør den tilgængelig for andre? Hvordan kan teologien kaste nyt (kritisk) lys over vores tradition? De spørgsmål må til stadighed stilles på ny – med respekt for den tradition, vi står i og med blik og sans for den virkelighed, vi alle er en del af. Teologien handler om kilder og historie, traditioner, men altid i en dialog med nutiden, med de spørgsmål, der optager os nu i det liv, vi lever i 2023.

I den reformatoriske tradition er teologien som troens eftertanke ikke forbeholdt præsterne eller fagteologerne. Den teologiske faglighed skal bringes i spil som en fortsat refleksion over troens indhold og betydning. Teologien må aldrig forfalde til at være repetition af ’gamle sandheder’, men lever som en optagethed af, hvordan de bibelske skrifter og den kristne tradition kan bringes i frugtbar samtale med et ’moderne liv’

I Helsingør Stift arbejder vi for at placere folkekirken centralt i samfundet. Det omfatter naturligvis også det, vi tror på og dermed også den teologi, der eftertænker vores tro. Derfor er det en stor glæde at kunne byde velkommen til en vigtig nyskabelse: Teologi for voksne.

Teologi for voksne er et kursusforløb for alle interesserede, der løber over tre år med otte lørdage om året. Her vil dygtige fagfolk stå for undervisningen. Dagene starter med kaffe og morgensang og slutter med et foredrag om kirken i dag. Jeg håber, at mange vil tage imod tilbuddet om undervisning i kirkeligt og teologisk kernestof, så det kan bruges til gavn for sognene i Helsingør Stift.

Biskop Peter Birch

Siden bliver opdateret i uge 23

Teologi for voksne

Hvad

I flere tusind år har vi brugt teologien som ramme for forståelsen af Gud i teori og praksis. Derfor er teologien også en nøgle til at blive klogere på kristne perspektiver, der kan øge sammenhængen mellem kirkens lære og andre fortolkningsrammer i kirken og samfundet. 

Teologi for voksne er et 3-årigt kursus i højskoleformat med første holdstart i september 2023. Kursets undervisere tager deltagerne gennem kristendommens historie fra dens oprindelse og spredning i de første århundreder, og helt frem til vores tid.  

På kurset kommer deltagerne i berøring med nogle af de hlet store spørgsmål: Hvad er troens fundament? Hvordan har kirken udviklet sig gennem historien? Og hvorfor? Og hvordan spiller kristendommen og kirken ind i samfundet i dag?

Hvem

Kurset er for alle interesserede. Kirkegængere, menighedsråds-medlemmer, kirkens ansatte, frivillige, og andre med interesse for kristendom, teologi og kirkens historie og samtid. Vi regner med 30 deltagere om året.

Forløbet

Kurset strækker sig over tre år med otte lørdage om året. Hver undervisningsdag forløber på følgende måde:

Dagsplan:

 

09.00-09.30 - Kaffe og morgensang 
09.30-11.00 - 1. modul 
11.00-11.20 - Pause 
11.20-12.50 - 2. modul 
12.50-13.45 - Frokost 
13.45 -15.00 - foredrag

 

Fag og undervisere

Foredrag 2023

Hvornår?

Datoerne for det første år:

Lørdag d. 2. september 2023 
Lørdag d. 30. september 2023 
Lørdag d. 28. oktober 2023 
Lørdag d. 25. november 2023 
Lørdag d. 6. januar 2024 
Lørdag d. 3. februar 2024 
Lørdag d. 2. marts 2024 
Lørdag d. 6. april 2024 
Alle dage fra kl. 9.00-15.00

Praktiske oplysninger

Hvor: Glostrup Sognegård, Østervej 8, 2600 Glostrup

Pris: 1400 kr. pr. år. Man tilmelder sig for ét år ad gangen. Derefter har man fortrinsret de efterfølgende år.

Tilmeldingen er lukket for nu:

Vi kan med glæde konstatere, at der har været stor interesse for kurset. Vi har derfor optaget flere end planlagt og oprettet en venteliste.

Du har mulighed for at skrive dig op på venteliste indtil 12. juni via dette link: Venteliste - Teologi for voksne

Spørgsmål og nærmere oplysning: Mie Engel Jønsson, sekretær for Teologi for voksne, mej@km.dk

Kurset udbydes af Helsingør Stift i samarbejde med Folkeuniversitetet og kursuskoordinator er Marianne Telling, provst i Rudersdal Provsti.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.