Nyheder
Nyheder

Taskforce ønsker plan for genåbning af folkekirken

I et brev til kirkeministeren gør folkekirkens taskforce opmærksom på, at der er behov for lempelse af arealkrav og plan for genåbning af folkekirken.

Aflukket kirkebænk

Lavere arealkrav er et af ønskerne fra folkekirkens taskforce (Arkivfoto)

Til Kirkeministeren

Folkekirkens corona-taskforce er i dialog med kirkeministeriet om en mulig plan for lempelser af restriktionerne for folkekirken og andre trossamfund

Som bekendt har folkekirken ikke presset hårdt på for en øget genåbning af folkekirken i foråret. Vores tilgang har været, at folkekirken skal behandles på linje med andre sammenlignelige sektorer.

Denne tilgang agter vi at fortsætte, men vi vil henlede opmærksomheden, at der i første omgang kan være behov for at se på en lempelse af arealkravet og på en plan for en yderligere genåbning af folkekirken og andre trossamfund – ikke mindst af hensyn til konfirmandforberedelsen og de kommende konfirmationer. 

Vi oplever en udbredt forståelse i folkekirken for sammenligningen af folkekirken med lignende sektorer og finder det hensigtsmæssigt, at der også konkret arbejdes på en åbningsplan for folkekirken.

Venlig hilsen folkekirkens coronataskforce

 

Peter Skov-Jakobsen, biskop i København
Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd
Per Bucholdt Andreasen, formand for Præsteforeningen
Annette Brounbjerg Bennedsgaard, formand for Provsteforeningen
Jette Madsen, stiftskontorchef, Aarhus Stift
Asger Gewecke, stiftskontorchef, Fyens Stift