Nyheder
Nyheder

Stiftssamtalerne fortsætter

Op til bispevalget i 2020 blev nyskabelsen ’stiftssamtaler’ sat i søen i Helsingør Stift. Nu fortsætter samtalerne i stiftet om kirkens behov og udfordringer.

Samtale under pause ved tidligere arrangement

I 2020 blev samtalerne mellem præster og lægfolk sat i gang - nu tages debataftenerne op igen. (Foto: Sarah Auken)

Af Malene Bjerre

Er folkekirken kun for gammeldanskere, eller kan vi gøre noget, så der også bliver plads til andre? Fungerer ledelsesstrukturen i kirken godt nok, som den er, eller viste udfordringerne under coronakrisen, at det er på tide, at gøre noget ved sagen?

En gruppe af stiftets præster besluttede før bispevalget i 2020 at samle præster og lægfolk i Helsingør Stift til konstruktive samtaler om stiftets udfordringer og behov. Det blev til debataftener, der fungerede så godt, at gruppen bag nu inviterer til to nye samtaler i efteråret. 

Denne gang er det nogle af pointerne i befolkningsundersøgelsen og erfaringerne fra coronakrisen, der er på dagsordenen.

 

STIFTSSAMTALER I EFTERÅRET 2021

”Hvad f*ck er et sogn?”

Torsdag den 30. september kl. 19.00-21.30

Under coronakrisen blev ledelsen af folkekirken stærkt udfordret. For hvem havde beføjelserne til at gå ind og tage beslutninger? Menighedsrådene eller præsterne? Biskopperne eller kirkeministeren? Blev der ved den lejlighed sat ekstra fokus på ledelsesmæssige strukturer, der længe har trængt til at blive ændret? Eller fungerer det stort set godt, sådan som det nu engang er?

 

Oplæg ved:

Kirsten Jørgensen, provst på Frederiksberg

Kåre Gade, redaktør for Kirke.dk.

 

Hvem er vi? – Hvem kunne vi være?

Tirsdag den 2. november kl. 19.00-21.30

Befolkningen er under forandring og dermed også den danske folkekirke. Eller hvor godt følges de to ad? Er folkekirken blevet en kirke for gammeldanskere, hvor de nye har svært ved eller ikke er interesserede i at komme indenfor? Eller lykkes det med at gøre døren høj og porten vid? Hvordan ser det ud her i landet, og hvordan ser det ud i den større verden?

 

Oplæg ved:

Karen Marie Leth-Nissen, projektmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Peter Lodberg, professor på systematisk teologi i Aarhus

 

PRAKTISK
Arrangementerne finder sted i Dyssegårdskirkens sognegård

Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup

Entre 50,-

 

Arrangører:

Asta Gyldenkærne, Ishøj; Jørgen Demant, Kgs. Lyngby; Karina Juhl Kande, Karlebo; Klaus Meisner, Slangerup; Thue Petersen, Dyssegård